Ліцензії та сертифікати

Ліцензії та сертифікати

 

 

 

ВИСНОВКИ ЕКСПЕРТНОЇ КОМІСІЇ МІНІСТЕРСТВА ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ про підсумки первинної акредитаційеної експертизи освітньо-професійної (наукової) програми "Готельно-ресторанна справа" галузі знань 24 "Сфера обслуговування" зі спеціальності 241 "Готельно-ресторанна справа" першого (бакалаврського) рівня вищої освіти Київського державного коледжу туризму та готельного господарства

 

ВИСНОВКИ ЕКСПЕРТНОЇ КОМІСІЇ МІНІСТЕРСТВА ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ про підсумки первинної акредитаційеної експертизи освітньо-професійної (наукової) програми "Право" зі спеціальності 081 "Право" за освітньо-кваліфікаційним рівнем молодший спеціаліст у Київському державному коледжі туризму та готельного господарства

 

ВИСНОВКИ ЕКСПЕРТНОЇ КОМІСІЇ МІНІСТЕРСТВА ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ про підсумки первинної акредитаційеної експертизи освітньо-професійної (наукової) програми "Управліня та адміністрування" зі спеціальності 072 "Фінанси, банківська справа та страхування" за освітньо-кваліфікаційним рівнем молодший спеціаліст у Київському державному коледжі туризму та готельного господарства

Log in