Методичні матеріали

Методичні матеріали

Алгоритм дій викладачів та здобувачів освіти під час повітряної тривоги

Формування мотивації до навчально-пізнавальної діяльності здобувачів освіти в умовах змішаного навчання

Поради психолога за результатами діагностики психологічного стану педагогічного колективу КТГГ

Проблемні питання з української мови

На допомогу викладачам для проведення самоаналізу занять

1. Методичнi рекомендацii до аналiзу заняття

2. Методика аналiзу встановлення контакту з аудиторieю

3. Методичнi рекомендацii щодо аналiзу лекцii

4. Рефлексiя

5. Методичні рекомендації до організації проведення різних видів занять, їх аналізу та контролю

 Скарбничка педагогічного досвіду

                                                                               

      

Концепція діяльності з надання освітньої послуги у сфері вищої та фахової передвищої освіти у Київському державному коледжі туризму та готельного господарства на 2020-2025 роки

Плани та протоколи педагогічної ради

План засідань методичної ради на 1 семестр 2023-2024 н.р.

План засідань методичної ради на 2 семестр 2023-2024 н.р.

Зразки навчально-методичних матеріалів 

Зразок титульного аркуша робочої програми (Фаховий молодший бакалавр)

Зразок титульного аркуша робочої програми (Бакалавр)

Орієнтовна структура робочої програми

Таблиця балів

Зразки індивідуальних планів роботи викладачів

Науково-методична проблема коледжу на 2023-2028 р.р

Студентоорієнтоване навчання як домінанта професійної підготовки фахівців.

Наказ про створення ініціативної робочої групи з реалізації НМП

Етапи реалізації НМП

План заходів з реалізації НМП на 2023-2024 н.р.

Log in