Нормативні документи

Нормативні документи

Показати  
Положення про реалізацію принципів студентоцентризму в освітньому процесі
Положення про організацію та проведення опитування
Положення про атестацію педагогічних, науково-педагогічних працівників КТГГ
Положення про практичну підготовку здобувачів освіти
Положення про індивідуальний навчальний план здобувачів освіти
Положення про індивідуальний графік навчання здобувачів освіти
Положення про дистанційне навчання
Положення про вибіркові навчальні дисципліни та порядок їх обрання здобувачами освіти
Положення про норми часу для планування і обліку роботи педагогічних та науково-педагогічних працівників
Положення про проведення конкурсу на заміщення вакантних посад педагогічних (науково-педагогічних) працівників

Log in