Основні положення щодо організації освітнього процесу

Основні положення щодо організації освітнього процесу

Завантажити Положення про організацію освітнього процесу

Завантажити Положення про проведення практики студентів КТГГ

Завантажити Положення про врегулювання конфліктів в КТГГ

Завантажити Положення про академічну доброчесність

Завантажити Положення про індивідуальний графік відвідування занять

Завантажити Положення про індивідуальний навчальний план

Завантажити Положення про куратора

Завантажити Положення про організацію самостійної роботи студентів

Завантажити Положення про підтримку здобувачів освіти

Завантажити Положення про стейкхолдерів освітніх програм

Завантажити Інформаційний збірник

Завантажити Положення про циклову комісію

Завантажити Положення про методичну раду

Завантажити Положення про педагогічну раду

Завантажити Положення про переведення

Завантажити Положення про внутрiшнiй контроль

Завантажити Положення про критерiї оцiнювання

Завантажити Положення про монiторинг

Завантажити Положення про оцiнювання залишкових знань

Завантажити Положення про академічну мобільність

Завантажити Положення про неформальну освіту

Завантажити Положення розробку, затвердження та перегляд робочих програм навчальних дисциплін

Завантажити Положення про навчально-методичний кабінет

Log in