Наукова діяльність

Наукова діяльність

Наукова діяльність в КТГГ

Наукова діяльність учасників освітнього процесу в Київському фаховому коледжі туризму та готельного господарства реалізується за такими напрямами:

  • проведення наукових заходів спрямованих на поглиблення знань і прояв інтересу до актуальних проблем сьогодення;
  • організація зустрічей з науковцями, практиками, які забезпечують супровід при здійсненні науково-теоретичної та науково-практичної діяльності; 
  • написання наукових статей, тез, доповідей, їх оприлюднення шляхом публікації у наукових виданнях України та світу; 
  • участь у міжвузівських, всеукраїнських науково-теоретичних та науково-практичних конференціях, науково-теоретичних та науково-практичних круглих столах, семінарах, конференціях; 
  • розробка практичних проектів, робота з законопроектами та проектами підзаконних нормативно-правових актів, які можуть бути реалізовані в практичній діяльності суб’єктів господарювання та органів публічної влади;
  • підготовка та видання викладачами коледжу навчальних посібників, монографій, наукових статей, участь у конференціях, семінарах, міжнародному стажуванні тощо.

Наукова діяльність у коледжі здійснюється за сприяння Наукового товариства, яке в своїй роботі керується Положенням про академічну доброчесність та Положенням про наукове товариство.

Якщо Ви хочете долучитися до здійснення наукової діяльності, звертайтесь до керівників секцій за Вашим напрямком діяльності Наукового товариства, або безпосередньо до заступника голови Наукового товариства в 424 кабінет, відповідно до графіку консультацій КоросташивецьЮ.Г., які розміщені на сайті Коледжу.

Гендерна рівність

Програма Круглого столу

Збірник тез

Програма конференції 16.12.2022

Програма конференції 06.10.2022

Пріоритетні напрями наукових досліджень в Україні в умовах воєнного стану

Договір про співпрацю

Договір про співробітництво

«ШТУЧНИЙ ІНТЕЛЕКТ І СУСПІЛЬСТВО: ПЛЮСИ ТА МІНУСИ" о

Зимова школа

Log in