Відділення

Права та економіки

 Відділення права та економіки

Завідувач відділення –
Лейченко Людмила Миколаївна, спеціаліст вищої категорії, викладач методист.
Відмінник освіти України.
На посаді завідувача відділення працює з 2005 року.
Тел.: 549-17-46

 

ПРАВО

Спеціальність  081„Право”

Галузь знань: 08 „Право”

Освітньо-професійна програма «ПРАВО»

Освітньо-професійний ступінь – фаховий молодший бакалавр 

Освітня кваліфікація - фаховий молодший бакалавр з права

Готуємо фахових молодших бакалаврів з права - фахівців, які здобувають фундаментальні та спеціальні правові знання та покликані кваліфіковано використовувати фахові знання для надання правової допомоги населенню, правової консультації, розв’язання різних конфліктних ситуацій у правовому полі та здійснення  захисту прав і законних інтересів громадян.

Здійснюється підготовка фахівців для роботи в:

 • судових органах;
 • органах юстиції;
 • органах місцевого самоврядування;
 • юридичних відділах підприємств, установ, організацій.

          Термін навчання:

-  на основі базової загальної середньої освіти (9 класів):   за денною формою -

                              3 роки 10 місяців.

-  на основі повної загальної середньої освіти (11 класів):  за денною та заочною  

             формами – 2 роки 10 місяців.

Навчання здійснюється  за  рахунок коштів  фізичних та юридичних осіб.

Найбільш поглиблено вивчаються такі групи фахових дисциплін:

 • Теорія держави і права
 • Конституційне право України
 • Адміністративне право України
 • Цивільне право і процес
 • Кримінальне право і процес
 • Господарське право і процес
 • Фінансове право
 • Трудове право
 • Екологічне право
 • Земельне право та ін.

Підготовку майбутніх фахівців здійснюють досвідчені і кваліфіковані викладачі, переважно вищої категорії.

Протягом навчання здобувачі освіти  проходять навчальну та виробничу практики. Базами практики є:

 • Управління державної судової адміністрації м. Києва,
 • місцеві загальні суди м. Києва,
 • юридичні фірми;
 • підприємства, установи та організації різних форм власності.

На відділенні  постійно проводяться навчально-виховні заходи, приурочені професійним святам Дню юриста, Тижню права,  Дню прав дитини, Дню Конституції України.

Здобувачі освіти беруть активну участь у міських олімпіадах, конкурсах,  науково-теоретичних та практичних конференціях.

У коледжі  створено Юридичну клініку, що дає можливість здобувачам освіти набувати практичних навичок у наданні правових консультацій та  «Наукове товариство КТГГ», що дає можливість здобувачам освіти займатися науково-теоретичною діяльністю.

По закінченню навчання випускники працюють на посадах:

 • секретаря судового засідання;
 • секретаря суду;
 • секретаря судової колегії;
 • судового розпорядника;
 • діловода;
 • секретаря виконкому;
 • секретаря комітету (організації, підприємства, установи);
 • секретаря органу самоорганізації населення;
 • секретаря правління;
 • адміністративного помічника;
 • помічника керівників підприємств, установ та організацій;
 • помічника юриста;
 • секретар центрального органу виконавчої влади.

Після закінчення навчання випускники мають можливість продовжити здобувати освіту  за бакалаврським ступенем  у нашому  коледжі   та  інших закладах  освіти   за скороченими термінами навчання за спеціальність «Право».

Студентське життя: керівництво коледжу сприяє всебічному розвитку особистості здобувача освіти, підтримує студентське самоврядування, всіляко заохочує різні студентські заходи:  спортивні змагання, художню самодіяльність, участь у Днях спеціальності.

До послуг здобувачів освіти: бібліотека, комп’ютерні класи, юридична клініка, спортивна зала, стадіон, служба працевлаштування, гуртожиток, кафетерій, ресторан,  медичний пункт.

За відмінні успіхи у навчанні та активну громадську участь в житті коледжу здобувачам освіти відділення були призначені іменні стипендії:

Мироненко

Олександра Володимирівна

Іменна стипендія Верховної Ради України

2017/2018 н.р.

Мариненко

Яна Станіславівна

Академічна  стипендія Президента України

2015/2016 н.р.

Євстратенко

Анжеліка Олександрівна

Стипендія Київського міського голови

2013/2014 н.р.

Руденок 

Людмила Анатоліївна

Академічна  стипендія Президента України

2008/2009 н.р.

Звіт про проведення ДНЯ ЮРИСТА
Звіт про проведення Всеукраїнського тижня права

 

ОБЛІК І ОПОДАТКУВАННЯ

Спеціальність  071 «Облік і оподаткування»

Галузь знань 07 «Управління та адміністрування»

Освітньо-професійна програма «Облік і оподаткування»

Кваліфікація: фаховий молодший бакалавр з обліку і оподаткування

 

Здійснюється підготовка фахівців  для роботи на підприємствах, установах і організаціях  різних форм власності.

Під час навчання на спеціальності «Облік і оподаткування» здобувачі освіти оволодівають навичками дослідження закономірностей розвитку і управління податковими процесами, бюджетними відносинами держави відповідно до законодавчих і нормативних актів України; розуміння сутності податкових ризиків; вмінням здійснювати внутрішній контроль і вести податковий облік; розробляти оптимізації і мінімізації податкового потенціалу підприємств усіх форм власності та регіону в цілому, консультування в сфері оподаткування; вивчають та аналізують стандартні та нетипові податкові схеми.

Навчання проходить в спеціалізованих лабораторіях і кабінетах, оснащених сучасною комп’ютерною технікою.

Для поглиблення професійних навичок майбутніх фахівців створений на базі навчальної лабораторії «Інформаційних систем і технологій» разом з партнером Спілка автоматизаторів бізнесу, створений «Центр освітніх ініціатив» для проведення сертифікованого навчання по курсу BAS Бухгалтерія з отриманням свідоцтва ЦСН, за бажанням здобувачі освіти мають можливість отримати сертифікат Професіонал разом з державним дипломом.

 

Основні дисципліни, які складають фахову підготовку:

 1. Фінансовий облік;
 2. Економічний аналіз;
 3. Інформаційні системи і технології в обліку;
 4. Облік і звітність у бюджетних установах;
 5. Контроль і ревізія;
 6. Податкова система;
 7. Казначейська справа;
 8. Фінанси (Фінанси підприємства);
 9. Облік і звітність в оподаткуванні.

 

Підготовку майбутніх фахівців здійснюють висококваліфіковані, з практичним досвідом роботи, викладачі.

 

Стали традиційними щорічні професійно-виховні заходи, присвячені Міжнародному Дню бухгалтера та Тижні спеціальності «Облік і оподаткування», в рамках якого проводяться:

 • Відкриті уроки – бінарні заняття, ділові ігри;
 • Брейн-ринги з економіки, бухгалтерського обліку, фінансів;
 • Конкурси «Юний економіст», «Юний податківець», «Бухгалтерія, фінанси, економіка в нашому житті», знавців бухгалтерського обліку;
 • Конкурси презентацій спеціальностей;
 • Вікторини «Цікаве з історії бухгалтерського обліку», «Моє бачення майбутньої професії», «Бухгалтерські фантазії»;
 • Здобувачі освіти беруть участь у міських конкурсах «Юний податківець», «Юний економіст»;
 • Участь у міських та республіканських студентських науково-практичних конференціях з економіки та бухгалтерського обліку.

 

Проходження практики здійснюється на таких провідних підприємствах сфери послуг:

 • ТОВ «Амарат ЛТД» (готель);
 • Готель «Либідь»;
 • ДП готельний комплекс «Київ»;
 • Готель ТОВ «Тагар-Нивки»;
 • Туристична фірма «КоралТревел»;
 • КП «Київський метрополітен»;
 • КТ СПБ «Арсенал»;
 • ТОВ «Торговий дім «Карпатські мінеральні води»»;
 • Бухгалтерії бюджетних установ (школи, райдержадміністрації, лікарні).

 

Після закінчення навчання випускники можуть:

- працювати в бухгалтеріях установ та в галузевих виробничих підприємствах різних форм власності; банківських установах, державному казначействі, страхових та аудиторських компаніях, державній фінансовій інспекції, державному пенсійному фонді,  консалтингових компаніях  на посадах: бухгалтера, касира-експерта,  асистента бухгалтера-експерта , бухгалтера та касир-експерт,  ревізора,  інспектора, інспектора з інвентаризації, інспектора-ревізора, інспектора податкової служби,  ревізора-інспектора податкового, інші технічні фахівці в галузі управління.

 - продовжувати навчання у закладах освіти за скороченим терміном навчання. і працюють:

 

Випускники спеціальності «Облік і оподаткування»:

 1. Дубровенко Тетяна Василівна – холдинг ТОВ «Агролідер Європа», головний бухгалтер;
 2. Маленкович Наталія Миколаївна – туристична фірма «MOUZENIDIS TRAVEL», головний бухгалтер;
 3. Шевчук Євгенія Олександрівна – директор агенції «КУТЕП-Тур», викладач коледжу;
 4. Малишко Лариса Григорівна – Київський державний коледж туризму та готельного господарства, викладач;
 5. Хріщук Катерина Юріївна – Київський державний коледж туризму та готельного господарства, головний бухгалтер;
 6. Бобко Яна Вікторівна - Київський державний коледж туризму та готельного господарства, інспектор з інвентаризації.

 

ФІНАНСИ, БАНКІВСЬКА СПРАВА І СТРАХУВАННЯ

Спеціальність 072 «Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок»

Галузь знань 07 «Управління та адміністрування»

 

Освітньо-професійна програма «Фінанси та банківська справа» (вступ 2023 р.)

Освітньо-професійна програма «Фінанси, банківська справа та страхування» (вступ 2022 р., 2021 р.)

 

Кваліфікація: фаховий молодший бакалавр з фінансів та банківської справи (вступ 2023 р.)

Кваліфікація: фаховий молодший бакалавр з фінансів, банківської справи та страхування» (вступ 2022 р., 2021 р.)

 

Здійснює підготовку фахівців для роботи у фінансових установах (банківські установи, органи місцевого самоврядування, органи казначейської служби) та фінансових службах підприємств та організацій різних форм власності.

В процесі навчання здобувач отримує високий загальний рівень економічної освіти, спеціальні знання у сфері фінансів, банківської̈ справи, страхування та фондового ринку, здатність вирішувати типові спеціалізовані задачі та практичні проблеми у сфері фінансів, банківської̈ справи, страхування та фондового ринку.

В процесі навчання здобувач  вивчає банківські операції,  проводить розрахунки та складає фінансову звітність діяльності комерційних банків, оволодіває практичними навичками щодо здійснення депозитних, кредитних, лізингових та операцій з цінними паперами та іноземною валютою.

Також здобувач отримує знання з усіх видів страхової діяльності, оволодіває практичними навичками з обслуговування страхових договорів, аналізу показників страхової компанії.

Навчання здійснюється в спеціальних лабораторіях та кабінетах. Для поглиблення професійних навичок майбутніх фахівців на базі навчальної лабораторії «Інформаційних систем і технологій» разом з партнером Спілка автоматизаторів бізнесу створений «Центр освітніх ініціатив» для проведення сертифікованого навчання по курсу BAS Бухгалтерія з отриманням свідоцтва ЦСН, за бажанням здобувачі освіти мають можливість отримати сертифікат Професіонал разом з державним дипломом фахового молодшого бакалавру з фінансів та банківської справи. Онлайн-практика в Приват банку дозволяє ознайомитись з особливостями роботи банку, та за результатами онлайн навчання потрапити до резерву працівників.

 

Основні дисципліни, які складають фахову підготовку:

 1. Політична економія;
 2. Економіка підприємства;
 3. Фінанси;
 4. Фінанси підприємства;
 5. Бухгалтерський облік;
 6. Економічний аналіз;
 7. Банківські операції;
 8. Податкова система;
 9. Гроші і кредит;
 10. Бюджетна система;
 11. Казначейська справа;
 12. Бухгалтерський облік і звітність у комерційних банках;
 13. Страхові послуги;
 14. Інформаційні системи і технології у фінансово-кредитних установах.

 

Підготовку майбутніх фахівців здійснюють висококваліфіковані викладачі, з практичним досвідом роботи, які відповідають кадровим вимогам щодо забезпечення провадження освітньої діяльності для відповідного рівня освіти. З метою підвищення фахового рівня усі викладачі коледжу щорічно проходять підвищення кваліфікації.

 

Проходження практики здійснюється на таких провідних підприємствах сфери послуг:

 • ПАТ «Райффайзен Банк Аваль»;
 • АТ КБ «Приватбанк»;
 • ПАТ Перший міжнародний український банк;
 • АТ "Ощадбанк";
 • АТ "Укрсиббанк";
 • АБ «Укргазбанк».

 

Стали традиційними щорічні професійно-виховні заходи, присвячені Міжнародному Дню бухгалтера та Тижні спеціальності «Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок», в рамках якого проводяться:

 • Відкриті заняття – бінарні заняття, ділові ігри;
 • Брейн-ринги з економіки підприємства, бухгалтерського обліку, фінансів;
 • Конкурси «Юний економіст», «Юний податківець», «Фінанси та економіка в нашому житті», «Конкурс знавців фінансового обліку»;
 • Конкурс презентацій спеціальностей;
 • Вікторини «Цікаве з історії фінансів», «Моє бачення майбутньої професії», «Фінанси майбутнього»;
 • Студенти беруть участь у міських конкурсах «Юний податківець», «Юний економіст»;
 • Участь у всеукраїнських та студентських науково-практичних конференціях з економіки та фінансів.

 

Після закінчення навчання випускники можуть:

 • працювати в фінансових відділах органів управління, державних органах планування і місцевого самоврядування, державних, приватних підприємствах, банківських установах, державному казначействі на посадах: дилера та брокера (посередники) із заставних та фінансових операцій; фахівця з управління активами; фахівця-організаторя торгівлі на ринку цінних паперів; інспектора з організації інкасації та перевезення цінностей; інспектора кредитного; інспектора обмінного пункту; інспектора-ревізора; ревізора; інспектора з контролю за цінами.

- продовжувати навчання у вищих навчальних закладах за скороченим терміном навчання, страхових компаніях, митній службі, податковій інспекції, консалтингових компаніях.

 

Випускники спеціальності «Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок»:

 1. Архангельська Катерина Олексіївна - АТ «Райффайзен Банк Аваль», молодший менеджер з підбору персоналу;
 2. Буркацька Яна Миколаївна – банк «Пумб», головний кредитний спеціаліст;
 3. Задорожня Анастасія Олегівна – банк «Пумб», провідний кредитний спеціаліст;
 4. Каляєва Анна Олександрівна – АБ «Укргазбанк», економіст управління роздрібних продажів;
 5. Надбайлов Владислав Валерійович – банк ОТП;
 6. Пашко Анастасія Олександрівна – банк ОТП;
 7. Перепелиця Дарія Олегівна – АТ «Райффайзен Банк Аваль», провідний економіст відділу супроводження операцій по клієнтських рахунках Управління супроводження транзакцій Департаменту

 

Log in