Відділення

Права та економіки

 Відділення права та економіки

Завідувач відділення –
Лейченко Людмила Миколаївна, спеціаліст вищої категорії.
Відмінник освіти України.
На посаді завідувача відділення працює з 2005 року.
Тел.: 549-17-46

 

ПРАВО

На відділенні «Права та економіки» здійснюється підготовка фахівців за напрямом 81 «Право»  спеціальністю 081 «ПРАВО» для роботи в юридичних, нотаріальних компаніях, судових, правоохоронних органах та органах державного управління.

Кваліфікація: молодший спеціаліст з права.

Найбільш поглиблено вивчаються такі групи фахових дисциплін:

 • Теорія держави і права
 • Конституційне право України
 • Адміністративне право України
 • Цивільне право і процес
 • Кримінальне право і процес
 • Господарське право і процес
 • Трудове право
 • Аграрне і земельне право

Підготовку майбутніх фахівців здійснюють досвідчені і кваліфіковані викладачі, серед яких п’ять кандидатів наук.

На відділенні  постійно проводяться навчально-виховні заходи, приурочені професійним святам Дню юриста, Всеукраїнському тижню права,  Дню прав дитини, Дню Конституції України.

Студенти відділення беруть активну участь у міських олімпіадах, конкурсах,  науково-теоретичних та практичних конференціях.

На відділенні створено  «Наукове товариство КТГГ», що дає можливість студентам займатися науково-теоретичною діяльністю.

Основними базами практики є:

 • місцеві загальні суди м.Києва,
 • Головне територіальне управління юстиції у м. Києві, 
 • відділи державної реєстрації актів цивільного стану,
 • відділи державної виконавчої служби; 
 • нотаріальні контори,
 • юридичні служби підприємств.

По закінченню навчання випускники працюють в органах правосуддя,   органах державної виконавчої влади,  органах місцевого самоврядування,  органах Міністерства  юстиції України та юридичних службах підприємств усіх форм власності.

Після закінчення навчання випускники мають можливість продовжити здобувати освіту  за ступенем «бакалавр»  зі спеціальності «Право» в коледжі та  інших вищих закладах  освіти України  за скороченими термінами навчання.

На сьогоднішній день на відділенні «Правознавство» навчається більше 300 студентів.

За відмінні успіхи у навчанні та активну громадську участь в житті коледжу  студентам відділення були призначені іменні стипендії:

Мироненко

Олександра Володимирівна

Іменна стипендія Верховної Ради України

2017/2018 н.р.

Мариненко

Яна Станіславівна

Академічна  стипендія Президента України

2015/2016 н.р.

Євстратенко

Анжеліка Олександрівна

Стипендія Київського міського голови

2013/2014 н.р.

Руденок 

Людмила Анатоліївна

Академічна  стипендія Президента України

2008/2009 н.р.

Звіт про проведення ДНЯ ЮРИСТА
Звіт про проведення Всеукраїнського тижня права

 

ОБЛІК І ОПОДАТКУВАННЯ

Зі спеціальності 071 «Облік і оподаткування» здійснюється підготовка фахівців за галуззю знань 07 Управління та адміністрування для роботи на підприємствах різних форм власності та державних організаціях і установах.

Кваліфікація: молодший спеціаліст з бухгалтерського обліку.

Професійні назви робіт, які здатний виконувати фахівець освітньо-кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст»: бухгалтер, інспектор, інспектор з інвентаризації, інспектор-ревізор, ревізор, фінансовий менеджер, фінансовий аналітик, технік з планування, аудитор, економіст, аналітик, статист, співробітник банку, працівник державної фіскальної служби.

Підготовку майбутніх фахівців здійснюють висококваліфіковані, з практичним досвідом роботи, викладачі.

Основні дисципліни, які складають фахову підготовку:

 1. Економіка підприємства;
 2. Бухгалтерський облік;
 3. Фінансовий облік;
 4. Економічний аналіз;
 5. Інформаційні системи і технології в обліку;
 6. Облік і звітність у бюджетних організаціях;
 7. Контроль і ревізія;
 8. Податкова система;
 9. Казначейська справа;
 10. Фінанси підприємства;
 11. Гроші і кредит.

Під час навчання на спеціальності «Облік і оподаткування» студенти оволодівають навичками дослідження закономірностей розвитку і управління податковими процесами, бюджетними відносинами держави відповідно до законодавчих і нормативних актів України; розуміння сутності податкових ризиків; вмінням здійснювати внутрішній контроль і вести податковий облік; розробляти оптимізації і мінімізації податкового потенціалу підприємств усіх форм власності та регіону в цілому, консультування в сфері оподаткування; вивчають та аналізують стандартні та нетипові податкові схеми.

Навчання проходить в спеціалізованих лабораторіях і кабінетах, оснащених сучасною комп’ютерною технікою.

Для поглиблення професійних навичок майбутніх фахівців створений на базі «Навчальної лабораторії інформаційних систем «Сертифікований Центр навчання 1-С «Бухгалтерія для України»». За бажанням студенти мають можливість навчатись в Центрі і за результатами навчання отримати свідоцтво СЦН та сертифікат «1-С Професіонал» разом з державним дипломом молодшого спеціаліста.

Стали традиційними щорічні професійно-виховні заходи, присвячені Міжнародному Дню бухгалтера та Тижні спеціальності «Облік і оподаткування», в рамках якого проводяться:

 • Відкриті уроки – бінарні заняття, ділові ігри;
 • Брейн-ринги з економіки, бухгалтерського обліку, фінансів;
 • Конкурси «Юний економіст», «Юний податківець», «Бухгалтерія, фінанси, економіка в нашому житті», знавців бухгалтерського обліку;
 • Конкурси презентацій спеціальностей;
 • Вікторини «Цікаве з історії бухгалтерського обліку», «Моє бачення майбутньої професії», «Бухгалтерські фантазії»;
 • Студенти беруть участь у міських конкурсах «Юний податківець», «Юний економіст», з бухгалтерського обліку з використанням 1-С бухгалтерії;
 • Участь у міських та республіканських студентських науково-практичних конференціях з економіки та бухгалтерського обліку.

Проходження практики здійснюється на таких провідних підприємствах сфери послуг:

 • ТОВ «Амарат ЛТД» (готель);
 • Готель «Либідь»;
 • ДП готельний комплекс «Київ»;
 • Готель ТОВ «Тагар-Нивки»;
 • Туристична фірма «КоралТревел»;
 • КП «Київський метрополітен»;
 • КТ СПБ «Арсенал»;
 • ТОВ «Торговий дім «Карпатські мінеральні води»»;
 • Бухгалтерії бюджетних установ (школи, райдержадміністрації, лікарні).

 

Після закінчення навчання випускники продовжують навчання у вищих навчальних закладах за скороченим терміном навчання і працюють: в бухгалтеріях установ та в галузевих виробничих підприємствах різних форм власності; банківських установах, державному казначействі, страхових та аудиторських компаніях, державній фінансовій інспекції, державному пенсійному фонді, державному казначействі, консалтингових компаніях.

Випускники спеціальності «Облік і оподаткування»:

 1. Дубровенко Тетяна Василівна – холдинг ТОВ «АгролідерЄвропа», головний бухгалтер;
 2. Маленкович Наталія Миколаївна – туристична фірма «MOUZENIDIS TRAVEL», головний бухгалтер;
 3. Шевчук Євгенія Олександрівна – директор агенції «КУТЕП-Тур», викладач коледжу;
 4. Малишко Лариса Григорівна – Київський державний коледж туризму та готельного господарства, викладач;
 5. Рибанець Ганна Олександрівна - Київський державний коледж туризму та готельного господарства, викладач;
 6. Хріщук Катерина Юріївна – бухгалтерія Київського державного коледжу туризму та готельного господарства, інспектор з інвентаризації;
 7. Бобко Яна Вікторівна - бухгалтерія Київського державного коледжу туризму та готельного господарства, інспектор з інвентаризації.

ФІНАНСИ, БАНКІВСЬКА СПРАВА І СТРАХУВАННЯ

Спеціальність 072 «Фінанси, банківська справа і страхування» галузі знань 07 Управління та адміністрування здійснює підготовку фахівців для роботи на підприємствах різних форм власності фінансової, банківської та страхової сфери діяльності та державних фінансових організаціях і установах.

Кваліфікація: молодший спеціаліст з фінансів і банківської справи

Професійні назви робіт, які здатний виконувати фахівець освітньо-кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст»: брокер (посередник) з цінних паперів, дилер (продавець) цінних паперів, маклер біржовий, агент страховий, інспектор з організації інкасації та перевезення цінностей, інспектор кредитний, інспектор обмінного пункту, касир-експерт, інспектор-ревізор, інспектор, ревізор, операціоніст банку, інспектор з контролю за цінами, інспектор цін, молодший державний інспектор, інспектор з інвентаризації, інспектор митний.

Підготовку майбутніх фахівців здійснюють висококваліфіковані, з практичним досвідом роботи, викладачі.

Основні дисципліни, які складають фахову підготовку:

 1. Політична економія;
 2. Економіка підприємства;
 3. Фінанси підприємства;
 4. Бухгалтерський облік;
 5. Банківські операції;
 6. Податкова система;
 7. Фінанси;
 8. Гроші і кредит;
 9. Бюджетна система;
 10. Казначейська справа;
 11. Бухгалтерський облік і звітність у комерційних банках;
 12. Страхові послуги;
 13. Інформаційні системи і технології у фінансово-кредитних установах.

В процесі навчання фахівець отримує високий загальний рівень економічної освіти, спеціальні знання у сфері фінансів, корпоративного управління діяльністю холдингових компаній, трастів, фондів. Вивчає фінансовий лізинг, проведення операцій з нерухомим майном, державне управління.

У сфері банківської діяльності – вивчає облік та аналіз банківських операцій, проводить розрахунки та складає звітність в комерційних банках, оволодіває практичними навичками щодо здійснення депозитних, кредитних, лізингових та операцій з цінними паперами та іноземною валютою.

У галузях страхування – отримує знання з усіх видів страхової діяльності, оволодіває практичними навичками з обслуговування страхових договорів, проведення обліку, аналізу показників страхової компанії, формує фінансові стратегії та виконує операції з перестрахування.

Навчання здійснюється в спеціальних лабораторіях та кабінетах. Для поглиблення професійних навичок майбутніх фахівців створений на базі «Навчальної лабораторії інформаційних систем «Сертифікований Центр навчання 1-С «Бухгалтерія для України»». За бажанням студенти мають можливість навчатись в Центрі і за результатами навчання отримати свідоцтво СЦН та сертифікат «1-С Професіонал» разом з державним дипломом молодшого спеціаліста.

Стали традиційними щорічні професійно-виховні заходи, присвячені Міжнародному Дню бухгалтера та Тижні спеціальності «Фінанси, банківська справа і страхування», в рамках якого проводяться:

 • Відкриті уроки – бінарні заняття, ділові ігри;
 • Брейн-ринги з економіки, бухгалтерського обліку, фінансів;
 • Конкурси «Юний економіст», «Юний податківець», «Фінанси та економіка в нашому житті», знавців фінансового обліку;
 • Конкурси презентацій спеціальностей;
 • Вікторини «Цікаве з історії фінансів», «Моє бачення майбутньої професії», «Фінанси майбутнього»;
 • Студенти беруть участь у міських конкурсах «Юний податківець», «Юний економіст»;
 • Участь у міських та республіканських студентських науково-практичних конференціях з економіки та фінансів.

Проходження практики здійснюється на таких провідних підприємствах сфери послуг:

 • ПАТ «Райффайзен Банк Аваль»;
 • ВАТ «Укрсоцбанк»;
 • Приватбанк;
 • ПАТ Перший міжнародний український банк;
 • Страхова компанія ПАТ «Тас»;
 • Районні відділи ДФС України, фінансові відділи підприємств різних галузей.

 

Після закінчення навчання випускники продовжують навчання у вищих навчальних закладах за скороченим терміном навчання і працюють: в фінансових відділах органів управління, державних органах планування і місцевого самоврядування, державних, сумісних, приватних підприємствах, банківських установах, державному казначействі, страхових компаніях, митній службі, податковій інспекції, консалтингових компаніях, органах з планування та координації кадрової політики, торговельно-посередницьких фірмах, економічних підрозділах державних і галузевих виробничих підприємствах, наукових і проектних установах.

Випускники спеціальності «Фінанси, банківська справа і страхування»:

 1. Архангельська Катерина Олексіївна - АТ «Райффайзен Банк Аваль», молодший менеджер з підбору персоналу;
 2. Буркацька Яна Миколаївна – банк «Пумб», головний кредитний спеціаліст;
 3. Задорожня Анастасія Олегівна – банк «Пумб», провідний кредитний спеціаліст;
 4. Каляєва Анна Олександрівна – АБ «Укргазбанк», економіст управління роздрібних продажів;
 5. Надбайлов Владислав Валерійович – банк ОТП;
 6. Пашко Анастасія Олександрівна – банк ОТП;
 7. Перепелиця Дарія Олегівна – АТ «Райффайзен Банк Аваль», провідний економіст відділу супроводження операцій по клієнтських рахунках Управління супроводження транзакцій Департаменту операційного сервісу.
 8. Рубанка Дарія Анатоліївна - банк «Пумб», провідний кредитний спеціаліст;

Результати анкетування "Опитування для попередження та протидії булінгу"

Log in