Відділення бакалаврату

Кафедра загальнотеоретичної та прикладної підготовки

Кафедра загальнотеоретичної та прикладної підготовки

Завідувач кафедри: Красавцева Людмила Юріївна

Кафедра загальнотеоретичної та прикладної підготовки створена створена для забезпечення ефективної підготовки фахівців за першим (бакалаврським) рівнем вищої освіти з метою надання необхідних загальнотеоретичних та прикладних знань студентам спеціальностей «Готельно-ресторанна справа», «Туризм» та «Право.

 

Викладачі, які забезпечують викладання дисциплін, закріплених за кафедрою:

 1. Красавцева Людмила Юріївна – кандидат наук з державного управління за спеціальністю 25.00.01 Теорія і історія державного управління. Спеціальність «Техніка високих напруг», кваліфікація інженер-електрик. Спеціальність «Менеджмент організації», кваліфікація менеджер-економіст. Спеціальність «Правознавство», кваліфікація юрист.
  Спеціаліст вищої категорії, викладач-методист.;
 2. Чайка Світлана Анатоліївна - кандидат філософських наук за спеціальністю 09.00.05 Історія філософії. Спеціальність «Філософія», кваліфікація філософ, викладач філософських дисциплін. Спеціаліст вищої категорії, викладач-методист.
 3. Будя Олександр Петрович - кандидат технічних наук, за спеціальністю 05.13.07 Автоматизація процесів керування. Доцент кафедри математичного забезпечення управляючих обчислювальних комплексів. Спеціальність «Автоматизовані системи управління», кваліфікація інженер-електрик. Спеціаліст вищої категорії, викладач-методист.
 4. Скопень Микола Максимович - кандидат економічних наук за спеціальністю 08.00.13 Математичні методи і застосування обчислювальної техніки в економічних дослідженнях, плануванні та управлінні народним господарством та його галузями. Доцент кафедри наукової організації та економіки праці. Спеціальність «Автоматизовані системи управління», кваліфікація інженер-електрик.
  Спеціаліст вищої категорії, викладач-методист.
 5. Мякінченко Ірина Олександрівна – доктор філософії (Галузь знань 03 Гуманітарні науки, спеціальність 032 Історія та археологія). Спеціальність «Музична педагогіка та виховання і художня культура», кваліфікація вчитель музики і художньої культури. Спеціаліст вищої категорії.
 6. Дехтяр Володимир Дмитрович – доцент кафедри фізичного виховання і спортивного туризму. Спеціальність «Фізична культура і спорт», кваліфікація: викладач фізичної культури і спорту – тренер з легкої атлетики. Спеціаліст вищої категорії, викладач-методист
 7. Гаврик Тетяна Юріївна - Спеціальність «Історія», кваліфікація: історик, викладач історії. Спеціаліст вищої категорії, викладач-методист
 8. Попович Інна Миколаївна - Спеціальність «Педагогіка і психологія (шкільна)», кваліфікація: викладач-дослідник психології і педагогіки, психолог. Спеціаліст вищої категорії, викладач-методист.
 9. Сакун Оксана Олександрівна - спеціальність «Філософія»,  кваліфікація: філософ, викладач філософських дисциплін. Спеціаліст вищої категорії.
 10. Єфименко Олена Миколаївна – спеціальність «Українська мова і література», кваліфікація вчитель української мови і літератури. Аспірант за спеціальністю 035 Філологія. Спеціаліст вищої категорії.
 11. Давиденко Тетяна Петрівна - спеціальність «Менеджмент організацій», кваліфікація: менеджер-економіст. Спеціальність 8.070801 «Екологія та охорона навколишнього середовища», кваліфікація: магістр з екології та охорони навколишнього середовища, викладач природничо-екологічних дисциплін.
  Спеціаліст вищої категорії.
 12. Жарко Оксана Олексіївна - спеціальність «Географія», кваліфікація: викладач географії, вчитель англійської мови і екології. Спеціаліст вищої категорії, викладач-методист.
 13. Яблонська Олена Стивенівна - спеціальність «Романо-германські мови і література», кваліфікація: філолог, викладач німецької мови.
  Спеціаліст вищої категорії.
 14. Яблонський Віктор Геннадійович - спеціальність «Романо-германські мови і література», кваліфікація: філолог, викладач англійської і німецької мов, перекладач англійської мови. Спеціаліст вищої категорії.
 15. Бондаренко Ірина Вікторівна - спеціальність «Іноземні мови (дві мови)», кваліфікація: вчитель іноземних мов (англійська та іспанська).
  Спеціаліст вищої категорії.
 16. Батеньова Ірина Геннадіївна - спеціальність «Мова та література (іспанська, англійська), кваліфікація: магістр філософії, викладач іспанської та англійської мов і зарубіжної літератури.
  Спеціаліст вищої категорії.
 17. Білоброва Юлія Олегівна - спеціальність «Мова та література (іспанська, англійська), кваліфікація: магістр філософії, викладач іспанської та англійської мов і зарубіжної літератури. Спеціаліст вищої категорії.
 18. Литвиненко Н.А. - спеціальність «Іноземні мови (дві мови)», кваліфікація вчитель французької та англійської мов середньої школи. Спеціаліст вищої категорії, викладач-методист.
 19. Третяков Олег Леонідович - спеціальність «Прикладна математика», кваліфікація: математик. Спеціаліст першої категорії.
 20. Бовда Ірина Олександрівна - спеціальність «Фізична культура і спорт», кваліфікація: магістр. Спеціаліст.
 21. Кертуцький Володимир Йосипович - спеціальність «Фізична культура і спорт», кваліфікація: викладач фізичного виховання – тренер. Спеціаліст вищої категорії.
 22. Роговський Андрій Анатолійович - спеціальність «Вчитель фізичної культури», кваліфікація: вчитель фізичної культури. Спеціаліст вищої категорії.
 23. Ходоровський Сергій Олександрович - спеціальність «Олімпійський та професійний спорт», кваліфікація: тренер з баскетболу, викладач фізичного виховання. Спеціаліст першої категорії.
 24. Шевчук Євгенія Олександрівна - Спеціальність 7.050106 «Облік і аудит», кваліфікація: економіст з обліку і аудиту. Спеціаліст вищої категорії, викладач-методист.

Викладачі-сумісники

 1. Крупська Тетяна Василівна - кандидат хімічних наук зі спеціальності Фізика і хімія поверхні. Старший дослідник зі спеціальності 102 Хімія. Спеціальність «Біологія-хімія», кваліфікація вчитель біології і хімії. Спеціаліст вищої категорії.
 2. Крамаренко Ірина Сергіївна - кандидат педагогічних наук зі спеціальності Теорія і методика навчання (хімія). Спеціальність «Біологія і хімія», кваліфікація вчитель біології і хімії. Спеціаліст вищої категорії.

Навчальні дисципліни, які закріплені за
кафедрою загальнотеоретичної та прикладної підготовки:

 1. Англійська мова (за професійним спрямуванням)
 2. Безпека в туризмі та готельно-ресторанному господарстві
 3. Вища математика
 4. Екологія
 5. Етика і естетика
 6. Іноземна мова за професійним спрямуванням
 7. Інформатика і комп’ютерна техніка
 8. Інформаційна безпека
 9. Інформаційні системи в туризмі
 10. Інформаційні технології в юридичній діяльності
 11. Іспанська мова (за професійним спрямуванням)
 12. Історико-культурний туризм
 13. Історія політичних і правових вчень
 14. Історія туризму
 15. Історія України
 16. Історія України та української культури
 17. Конфліктологія і теорія переговорів
 18. Логіка
 19. Музеєзнавство
 20. Облік і аудит
 21. Основи наукових досліджень
 22. Політологія
 23. Правова статистика
 24. Релігієзнавство
 25. Соціологія
 26. Третя іноземна мова (німецька або французька)
 27. Українська мова за професійним спрямуванням
 28. Українська мова за професійним спрямуванням
 29. Фізичне виховання
 30. Філософія
 31. Цивільна безпека (БЖД, цивільний захист)
 32. Юридична психологія

Звіт про роботу кафедри

 

Log in