Відділення бакалаврату

Кафедра загальнотеоретичної та прикладної підготовки

Кафедра загальнотеоретичної та прикладної підготовки

Завідувач кафедри: Красавцева Людмила Юріївна

Кафедра загальнотеоретичної та прикладної підготовки створена створена для забезпечення ефективної підготовки фахівців за першим (бакалаврським) рівнем вищої освіти з метою надання необхідних загальнотеоретичних та прикладних знань студентам спеціальностей «Готельно-ресторанна справа», «Туризм» та «Право.

 

Викладачі, які забезпечують викладання дисциплін, закріплених за кафедрою:

 1. Красавцева Людмила Юріївна – к. н. з державного управління, спеціаліст вищої категорії, викладач-методист;
 2. Чайка Світлана Анатоліївна - спеціаліст вищої категорії, викладач-методист, кандидат філософських наук;
 3. Будя Олександр Петрович - спеціаліст вищої категорії, кандидат технічних наук, доцент;
 4. Божко Сергій Анатолійович – кандидат педагогічних наук, спеціаліст вищої категорії.
 5. Горбатюк Лілія Анатоліївна – к.е.н., спеціаліст вищої категорії;
 6. Дехтяр Володимир Дмитрович – керівник фізичного виховання, голова циклової комісії, доцент, спеціаліст вищої категорії, викладач-методист.
 7. Мякінченко Ірина Олександрівна – спеціаліст вищої категорії, аспірант;
 8. Джгуташвілі Наталія Миколаївна – спеціаліст вищої категорії, аспірант;
 9. Столяр Ганна Олександрівна – спеціаліст вищої категорії, аспірант;
 10. Єфименко Олена Миколаївна – спеціаліст вищої категорії, аспірант.

Навчальні дисципліни, які закріплені за
кафедрою загальнотеоретичної та прикладної підготовки:

 • Нормативні навчальні дисципліни
 1. Бухгалтерський облік
 2. Вища математика
 3. Громадське будівництво
 4. Друга іноземна мова
 5. Екологія
 6. Економіка підприємств туристичної сфери
 7. Економічна теорія
 8. Інженерна графіка
 9. Інженерне обладнання будівель
 10. Іноземна мова за професійним спрямуванням
 11. Інформаційні системи і технології
 12. Історія України
 13. Історія України та української культури
 14. Комунікативний менеджмент
 15. Латинська мова
 16. Макроекономіка
 17. Маркетинг
 18. Маркетинг у туризмі
 19. Менеджмент організацій
 20. Менеджмент у туризмі
 21. Мікробіологія
 22. Мікроекономіка
 23. Облік і аудит
 24. Основи економічної теорії
 25. Підприємницьке право
 26. Політологія
 27. Психологія
 28. Стандартизація, сертифікація і метрологія
 29. Статистика
 30. Товарознавство
 31. Українська мова за професійним спрямуванням
 32. Філософія
 33. Харчова хімія
 • Вибіркові навчальні дисципліни
 1. Етика і естетика
 2. Логіка
 3. Логістика
 4. Основи наукових досліджень
 5. Охорона праці (охорона праці та охорона праці в галузі)
 6. Музеєзнавство
 7. Цивільна безпека (БЖД, цивільний захист)
 8. Податкова система
 •  Дисципліни вільного вибору студентів 
 1. Конфліктологія і теорія переговорів
 2. Статистика туризму
 3. Релігієзнавство
 4. Соціологія
 5. Інформатика і комп'ютерна техніка
 6. Інформаційні технології в юридичній діяльності
 7. Правове регулювання туристичних послуг

Log in