Відділення бакалаврату

Кафедра права

Завідувач кафедри: Коросташивець Юлія Григорівна

 

Кафедра права створена для забезпечення ефективної підготовки фахівців за першим (бакалаврським) рівнем вищої освіти з метою якісної організації навчально-методичної та наукової роботи на основі випускових циклових комісій коледжу у 2018 році.

 

Викладачі, які забезпечують викладання дисциплін, закріплених за кафедрою:

 1. Коросташивець Юлія Григорівна –к. ю. н., спеціаліст вищої категорії;
 2. Нелін Олександр Іванович – доктор юридичних наук, професор, спеціаліст вищої категорії.
 3. Кубрак Петро Микитович – к. ю. н, доцент, спеціаліст вищої категорії;
 4. Заросило Віталій Володимирович – к. ю. н., спеціаліст вищої категорії;
 5. Бобокал Олена Миколаївна – спеціаліст вищої категорії, викладач-методист;
 6. Кучак Олена Євгенівна – спеціаліст вищої категорії, викладач-методист;
 7. Лейченко Людмила Миколаївна – спеціаліст вищої категорії;
 8. Мазур Тетяна Іванівна – спеціаліст вищої категорії;
 9. Колосюк Зоя Михайлівна – спеціаліст вищої категорії, викладач-методист;

Навчальні дисципліни, які закріплені за кафедрою права:

Цикл професійної підготовки:

 1. Нормативні навчальні дисципліни
 • Історія держави і права України
 • Основи римського права
 • Теорія держави і права
 • Історія держави і права зарубіжних країн
 • Конституційне право України
 • Кримінальне право (Загальна частина)
 • Цивільне право (Загальна частина)
 • Адміністративне право
 • Трудове право
 • Фінансове право
 • Кримінальне право (Особлива частина)
 • Цивільне право (Особлива частина)
 • Екологічне право
 • Муніципальне право
 • Податкове право
 • Земельне право
 • Спадкове право
 • Міжнародне публічне право
 • Цивільне процесуальне право
 • Господарське право
 • Кримінологія
 • Судова медицина та психіатрія
 • Кримінальне процесуальне право
 • Криміналістика
 • Міжнародне приватне право
 • Господарське процесуальне право
 • Підприємницьке право
 1. Вибіркові навчальні дисципліни
 • Юридична деонтологія
 • Судова риторика
 • Юридичне документознавство
 • Судові та правоохоронні органи України
 • Адміністративне судочинство
 • Сімейне право
 • Право соціального забезпечення
 • Зобов’язальне право
 • Основи права Європейського Союзу
 • Нотаріат в Україні
 • Прецеденти Європейського суду з прав людини
 • Інформаційне право

Дисципліни вільного вибору студентів

 • Конституційне процесуальне право
 • Конституційне судочиснтво
 • Банківське право
 • Адвокатура України
 • Аграрне право
 • Кримінально-виконавче право
 • Виконавче провадження
 • Юридична психологія

Практика:

 • Навчальна практика
 • Виробнича практика

Державна атестація:

 • Комплексний державний екзамен (цивільне право, цивільне процесуальне право, кримінальне право, кримінальне процесуальне право, господарське право, господарське процесуальне право

Log in