Відділення бакалаврату

Кафедра права

Завідувач кафедри: Коросташивець Юлія Григорівна

 

Кафедра права створена для забезпечення ефективної підготовки фахівців за першим (бакалаврським) рівнем вищої освіти з метою якісної організації навчально-методичної та наукової роботи на основі випускових циклових комісій коледжу у 2018 році.

 

Викладачі, які забезпечують викладання дисциплін, закріплених за кафедрою:

 1. Коросташивець Юлія Григорівна – кандидат юридичних наук за спеціальністю 12.00.03 цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право. Доцент кафедри цивільного та господарського права. Спеціальність: «Правознавство», кваліфікація: магістр права. Спеціаліст вищої категорії.
 2. Заросило Віталій Володимирович – кандидат юридичних наук за спеціальністю 12.00.07 адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право. Спеціальність «Правознавство», кваліфікація: юрист. Спеціаліст вищої категорії.
 3. Максимова Лариса Олександрівна - кандидат юридичних наук за спеціальністю 12.00.09 – кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність. Доцент кафедри загальноюридичних дисциплін. Спеціальність «Право», кваліфікація: юрист. Член-кореспондент Національної академії вищої освіти України по відділенню права. Спеціаліст.
 4. Нелін Олександр Іванович – доктор юридичних наук зі спеціальності 12.00.01 Теорія та історія держави і права; історія політичних і правових учень. Професор кафедри загальноюридичних та кримінально-правових дисциплін. Спеціальність «Правознавство», кваліфікація юрист. Спеціаліст вищої категорії.
 5. Бобокал Олена Миколаївна – спеціальність «Правознавство», кваліфікація юрист. Спеціаліст вищої категорії, викладач-методист
 6. Кучак Олена Євгенівна – спеціальність «Правознавство», кваліфікація юрист.
  Спеціаліст вищої категорії, викладач-методист.
 7. Лейченко Людмила Миколаївна – спеціальність «Правознавство», кваліфікація юрист. Спеціаліст вищої категорії, викладач-методист.
 8. Мазур Тетяна Іванівна – спеціальність «Правознавство», кваліфікація юрист.
  Спеціаліст вищої категорії.
 9. Колосюк Зоя Михайлівна – спеціальність «Правознавство», кваліфікація спеціаліст права. Спеціаліст вищої категорії, викладач-методист

Навчальні дисципліни, які закріплені за кафедрою права:

Перелік дисциплін кафедри Право

 1. Історія держави і права України
 2. Основи римського права
 3. Теорія держави і права
 4. Історія держави і права зарубіжних країн
 5. Юридичне документознавство
 6. Судові та правоохоронні органи  України
 7. Латинська мова
 8. Ораторське мистецтво
 9. Юридична деонтологія
 10. Вступ до фаху
 11. Історія політичних і правових вчень
 12. Судова риторика
 13. Судове адміністрування
 14. Конституційне право України
 15. Кримінальне право (загальна частина)
 16. Цивільне право (загальна частина)
 17. Адміністративне право
 18. Трудове право
 19. Фінансове право
 20. Кримінальне право (Особлива частина)
 21. Цивільне право (Особлива частина)
 22. Сімейне право
 23. Екологічне право
 24. Муніципальне право
 25. Правове регулювання туристичних послуг
 26. Земельне право
 27. Міжнародне публічне право
 28. Цивільне процесуальне право
 29. Господарське право
 30. Прецеденти Європейського суду з прав людини
 31. Кримінальне процесуальне право
 32. Криміналістика
 33. Міжнародне приватне право
 34. Господарське процесуальне право
 35. Навчальна практика
 36. Виробнича практика
 37. Адміністративне судочинство
 38. Адміністрування в сфері туристичних послуг
 39. Право соціального забезпечення
 40. Пенсійне право
 41. Договірне право
 42. Недоговірні зобов’язання
 43. Основи права Європейського Союзу
 44. Конституційне право зарубіжних країн
 45. Нотаріат в Україні
 46. Спадкове право
 47. Судова медицина та психіатрія
 48. Медіація
 49. Міжнародний захист прав людини
 50. Інформаційне право
 51. Конституційне процесуальне право
 52. Конституційне судочинство
 53. Банківське право
 54. Адвокатура України
 55. Захист прав споживачів
 56. Податкове прав
 57. Виконавче провадження
 58. Державна служба

Анотації до вибіркових дисциплін

Інструкція щодо реалізації права на вільний вибір освітніх компонентів здобувачами освіти

Державна атестація:

 • Аттестаційний екзамен (Цивільне право, Кримінальне право)

Звіт про роботу кафедри

Log in