Вступнику

Перелік документів абітурієнта при вступі на перший курс на основі ПЗСО

Документи для подання в приймальну комісію (11 кл.)

 • атестат з додатком – копії та оригінали;
 • сертифікат УЦОЯО – копію та оригінал (бали за ЗНО роздруковуються на сайті УЦОЯО самостійно за кодом із сертифіката)
 • паспорт (якщо ІD картка, то з витягом про місце реєстрації) – копії та оригінали;
 • ідентифікаційний номер – копія та оригінал;
 • приписне свідоцтво (для юнаків) – копія та оригінал;
 • медична довідка № 086/о;
 • 6 фотокарток (3х4);
 • 6 поштових конвертів з марками по Україні;
 • папка паперова на зав’язках;
 • документи, які підтверджують право вступника спеціальні умови участі в конкурсному відборі* – копії та оригінали.

*на зарахування за співбесідою, на участь у конкурсі за результатами вступних іспитів та/або квотою-1 на основі повної загальної середньої освіти – для осіб які користуються спеціальними умовами для участі у конкурсному відборі (див. абзац четвертий розділу другого)


Вступники на основі повної загальної середньої освіти за денною формою та заочною формою навчання подають заяви тільки в електронній формі, крім визначених випадків:

 • для реалізації права на вступ за співбесідою, іспитами та/або квотою-1, відповідно до цих Правил;
 • для реалізації права на повторне безоплатне здобуття освіти за бюджетні кошти відповідно до цих Правил;
 • для реалізації права на першочергове зарахування відповідно до цих Правил;
 • за наявності розбіжностей в даних вступника в Єдиній базі (прізвище, ім’я, по батькові, дата народження, стать, громадянство тощо) і в атестаті про повну загальну середню освіту та у сертифікаті зовнішнього незалежного оцінювання;
 • у разі подання іноземного документа про повну загальну середню освіту;
 • у разі подання документа про повну загальну середню освіту, виданого до запровадження фотополімерних технологій їх виготовлення;
 • у разі неможливості зареєструвати електронний кабінет або подати заяву в електронній формі з інших причин, підтвердженої довідкою приймальної комісії закладу освіти.

Заява в паперовій формі подається вступником особисто до приймальної комісії закладу освіти.

*Не подані своєчасно документи, що засвідчують підстави для отримання спеціальних умов на зарахування за співбесідою, на участь у конкурсі за результатами вступних іспитів та/або квотою-1 унеможливлюють їх реалізацію.

*У разі відсутності з об’єктивних причин документа про здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень може подаватись довідка державного підприємства «Інфоресурс» про його здобуття, у тому числі без подання додатка документа про здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень.

 

Log in