Бібліотека

Бібліотека

Загальна інформація

Бібліотека Київського державного коледжу туризму та готельного господарства є навчальним, науковим, інформаційним та культурно-просвітницьким структурним підрозділом Київського державного коледжу туризму та готельного господарства.

Загальне методичне керівництво бібліотекою Київського державного коледжу туризму та готельного господарства здійснює Науково-методична комісія Міністерства освіти і науки України та методична Рада вузівських бібліотек м. Києва.

Бібліотека формує універсальний, з врахуванням профілю, бібліотечний фонд, який відповідає змісту навчання у навчальному закладі, його інформаційним і виховним функціям, запитам та інтересам користувачів, забезпечує його належне розміщення, облік і зберігання. В нього включається: довідково-енциклопедичні, інформаційні, видання з питань методики навчання, психології, підручники, навчальні посібники і дидактичні матеріали, художня література, періодичні видання, компакт-диски (оптичні носії), картографічні матеріали, видання, що вийшли друком як в Україні, так і за кордоном.

Систематично аналізує використання бібліотечних фондів з метою оптимізації їх використання. Вносить до Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України та видавництва пропозиції щодо видання навчальної та науково-методичної літератури.

Здійснює організацію, раціональне розміщення та облік основних та додаткових бібліотечних фондів, їх зберігання.

Здійснює інформаційне та бібліотечно-бібліографічне обслуговування читачів.

Організовує диференційне (індивідуальне та групове) обслуговування читачів на абонементі, в читальному залі.

Забезпечує читацький контингент Київського технікуму готельного господарства основними бібліотечними послугами.

Реалізує можливості взаємовикористання бібліотечних фондів за допомогою МБА (послуги МБА здійснюються між вузівськими бібліотеками безкоштовно).

Укладає і готує до видання бібліографічні показники, списки літератури на допомогу науковій та навчально-виховній роботі в Київському технікуму готельного господарства, виконує всі види бібліотечних довідок, проводить бібліографічні огляди тощо.

Забезпечує проведення бесід «Основи бібліотечно – бібліографічних знань», «Інформаційна культура користувачів бібліотеки» для студентів.

Пропагує бібліотечно-бібліографічні знання в навчальному процесі та науковій роботі шляхом проведення індивідуальних бесід, консультацій, організації книжкових виставок та інше.

Створює та веде систему бібліотечних каталогів і бібліографічних картотек, традиційних і сучасних носіїв інформації з метою багатоаспектного бібліографічного розкриття бібліографічного фонду.

Веде роботу по пропаганді та розкриттю бібліотечних фондів.

Спільно з громадськими організаціями та викладачами Київського державного коледжу туризму та готельного господарства проводить читацькі конференції, літературні та музичні вечори, диспути, інші масові заходи.

Веде господарсько-економічну діяльність, спрямовану на покращення умов праці читачів та співробітників бібліотеки на основі даних повноважень.

Визначає та впроваджує в практику роботи передовий бібліотечний досвід. Здійснює перехід на нові бібліотечні технології.

Проводить науково-методичну роботу (аналітичну, організаційну, консультативну) по удосконаленню всіх напрямків діяльності бібліотеки.

Забезпечує підвищення професійного, загальноосвітнього та культурного рівня працівників бібліотеки. Організовує навчання фахівців бібліотеки роботі з комп’ютерною технікою в автоматизованих системах.

Бібліотека розташована на першому поверсі.
Бібліотека має відділи обслуговування:

 • абонемент;
 • читальну залу на 120 робочих місць;
 • книгосховище.

Штат: 11 працівників.


Завдання бібліотеки

 • Формування бібліотечного фонду відповідно до профілю навчальних та інформативних потреб читачів.
 • Забезпечення повного, якісного і оперативного бібліотечно-бібліографічного та інформаційного обслуговування студентів, викладачів, співробітників Київського технікуму готельного господарства (згідно з правилами користування бібліотекою).
 • Сприяння вихованню гармонійної, морально досконалої особистості, свідомої свого громадського обов’язку, відкритої до інтелектуального, духовного і творчого розвитку.
 • Пропагування та розкриття через книгу змісту загальнолюдських цінностей, історичної, наукової та культурної спадщини, ідеї національного державотворення.
 • Організація та ведення довідково-бібліографічного апарату з використанням як традиційних так і нових носіїв інформації.
 • Розширення номенклатури бібліотечних послуг. Підвищення якості бібліотечних послуг на основі нової інформаційної техніки і технологій, комп’ютеризації інформаційно-бібліотечних процесів.
 • Виховання інформаційної культури читачів, прищеплення їм навичок користування книгою та бібліотекою.
 • Координація діяльності бібліотеки з структурними підрозділами та громадськими організаціями.

 
Режим обслуговування читачів

Понеділок, вівторок, середа, четвер -
з 9.30 до 17.30 год.
П’ятниця –
до 16.30

Субота, неділя – вихідні дні

Останній день місяця – санітарний день
(читачі не обслуговуються)

Log in