Кодекс честі та поведінки

Кодекс честі та поведінки студентів

Шановні батьки та студенти!

З вересня 2016 року в Київському технікумі готельного господарства діє Кодекс честі та поведінки студентів.

Даний Кодекс було розроблено з метою покращення дисципліни серед студентів, виховання у молоді загальнолюдських моральних цінностей та поваги до навчального процесу, викладачів та студентів.

Студент пам’ятай про свої права та обов’язки!

КОДЕКС ЧЕСТІ ТА ПОВЕДІНКИ СТУДЕНТІВ КИЇВСЬКОГО ТЕХНІКУМУ ГОТЕЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА

Київський технікум готельного господарства – державний вищий навчальний заклад суворо дотримується усіх вимог законодавства, стандартів і правил та очікує від своїх студентів відповідної поваги і дотримання правових норм. Даний кодекс є додатком до  договору про навчання укладеного між студентом та технікумом, та є його невід’ємною частиною.

В процесі навчання та при проживанні в гуртожитку студенти технікуму, перебуваючи на території навчального закладу повинні суворо дотримуватись вимог законодавства, Статуту технікуму, правил внутрішнього розпорядку технікуму, підтримувати високу репутацію технікуму, навчатися старанно і чесно, виконувати вимоги освітньої програми з метою здобуття високоякісної освіти і навичок, виконувати вимоги з охорони праці, техніки безпеки, дотримуватись принципів загальнолюдських цінностей і моралі, поважати людську гідність викладачів та всіх працівників навчального закладу, дбайливо і бережливо ставитися до аудиторного обладнання, приладів, книжкового фонду, іншого майна, яке належить технікуму, не провокувати конфлікти та не вирішувати їх за допомогою фізичної сили,  не з’являтися на території технікуму в стані алкогольного, наркотичного, чи токсичного  сп’яніння,  не палити та не розпивати алкогольні напої на території та в приміщеннях навчального закладу, не приносити на територію навчального закладу зброю, газові балончики та інші речі, що можуть зашкодити здоров’ю та життю оточуючих, не вживати нецензурну лексику, враховуючи зазначені положення,-

Я,__________________________________________________________________________________

(П.І.Б.)

студент (-ка) Київського технікуму готельного господарства, зобов’язуюсь підтримувати імідж навчального закладу, не порушувати правила внутрішнього трудового розпорядку, виконувати вимоги навчального плану, не пропускати заняття без поважної причини, з повагою ставитися до товаришів, працівників та викладачів технікуму,  дотримуватись принципів загальнолюдських цінностей і моралі.

Даю згоду та чітко розумію, що у разі порушення мною зазначених норм своєю поведінкою, що створюватимуть незручності або негативно впливатимуть на інших учасників освітнього процесу, Адміністрація технікуму спільно з органами студентського самоврядування вживатимуть відповідних заходів впливу аж до виключення мене зі складу студентів технікуму.

Також, повідомлений (-а) про те, що відповідно до Положення про організацію освітнього процесу в Київському технікумі готельного господарства, за результатам рубіжного контролю я можу бути відрахований (-а) з технікуму за систематичні пропуски занять без поважної причини та не виконання вимог навчального плану до початку екзаменаційної сесії.

____________________                                                              _______________________

         (Дата)                                                                                          (П.І.Б. та підпис)

Затверджено педагогічною радою

протокол № 3 від  22.09.2016 р.

 

Log in