Методичні матеріали

Методичні матеріали

Англійська мова за імерсійним методом для студентів І курсу

Англійська мова за імерсійним методом для студентів ІІ курсу

Перелік тем курсових  з ЕП ФБС 2019

Переліки запитань до іспиту 2018

Управління та адміністрування (денна форма навчання)

  • 071 Облік і оподаткування
  • 072 Фінанси, банківська справа та страхування
  • 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

Право (денна форма навчання)

Інформаційні технології (денна форма навчання)

Виробництво та технології  (денна форма навчання)

Сфера обслуговування (денна форма навчання)

  • 241 Готельно-ресторанна справа
  • 242 Туризм

Примітка: Назва галузі знань є посиланням для перегляду методичних матеріалів по спеціальностям.

Log in