Студентські будні

Вступ до фаху ПТБД

З 03.06  по  07.06 2019 року, вперше циклова комісія дисциплін підприємництва, торгівлі та біржової діяльності разом з відділом практики коледжу провели навчальну практику «Вступ до фаху» для студентів 1 курсу спеціальності ПТБД.

Метою навчальної практики було ознайомлення студентів зі змістом кваліфікації товарознавець-комерсант, з характером, сферою та перспективами їх майбутньої професійної діяльності.

Для досягнення цієї мети були виконані такі завдання:

 • визначення місця і ролі товарознавця-комерсанта у закладах торгівлі, у підприємницькій та біржовій діяльності;
 • знайомство із загальними вимогами до рівня підготовки фахівця з підприємницької, біржової діяльності та торгівлі на основі компетентністного підходу, його знань, навичок та умінь;
 • визначення сфер майбутньої професійної діяльності.

По завершенню навчальної практики студенти отримали інформацію про:

 • значення та перспективи розвитку підприємницької, біржової діяльності та торгівлі в Україні;
 • систему загальних та професійних компетенцій товарознавця-комерсанта;
 • сфери майбутньої професійної діяльності та перспективи працевлаштування.

 В рамках навчальної практики проведені такі заходи:

 1. 06. Конференція на тему: «Формування теоретичних знань та практичних вмінь і навичок в процесі фахової підготовки». Проводили провідні фахівці спеціальності ПТБД: Діденко Т. Л., Канічковська Т.І., Літовка-Деменіна С.Г.
 2. 06. Практичні заняття-тренінги «Оцінка якості кондитерських виробiв (цукерок)», викладач Шевеля Г.І. та «Оцінка якості непродовольчих товарів», викладач Родіонова Н.О.
 3. 06. Екскурсії до торгівельних підприємств Києва: ТОВ «Буква» та ТОВ «Книгарня Є». Проводили викладачі Діденко Т.Л., Родіонова Н.О. та Шевеля Г.І.
 4. 06. Зустріч з представником торгової мережі Fozzy Group «Сільпо»
 5. 06. Презентація баз практичного навчання студентів спеціальності ПТБД. Проводила викладач Літовка-Деменіна С.Г.
 6. 06. Студентські презентації «Реклама непродовольчих товарів» та стартап «Життя з нової сторінки». Проводили студенти 3 курсу Міхо М., Мельниченко А., Довгань В., Нечитайло В., Одинський М., Трусов І.
 7. 06. Практичне заняття - ділова гра «Психологічна готовність студента до майбутньої професії» та майстер-клас «Техніка продажу товарів». Проводила викладач Канічковська Т.І.
 8. 06. Підсумкова дискусія – круглий стіл на тему «Ваше бачення майбутньої професії». Проводили провідні фахівці спеціальності ПТБД: Діденко Т. Л., Шевеля Г.І., Літовка-Деменіна С.Г., Родіонова Н.О. та Джгуташвілі Н.М.

Log in