Відділення

Підприємництва та інформаційних технологій

Завідувач відділення – Любима Аліна Євгеніївна, спеціаліст вищої категорії, викладач-методист. На посаді завідувача відділенням працює з 2021 року. Тел.: 543-87-84

Відділення об’єднує у своєму складі 3 спеціальності: «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність», «Комп’ютерна інженерія», «Інженерія програмного забезпечення».

 

ПІДПРИЄМНИЦТВО, ТОРГІВЛЯ ТА БІРЖОВА ДІЯЛЬНІСТЬ

Зі спеціальності 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» здійснюється підготовка фахівців за галуззю знань 07 Управління та адміністрування для роботи в державних та комерційних підприємствах торгівлі та біржової діяльності.

Кваліфікація: Фаховий молодший бакалавр з підприємництва, торгівлі та біржової діяльності.

Блог спеціальності https://komisia-ptbd.blogspot.com

Сторінка спеціальності: https://www.ktgg.kiev.ua/uk/template/template-features/2-uncategorised/386-pidpryiemnytstvo-torhivlia-ta-birzhova-diialnist.html

Найбільш поглиблено вивчаються такі групи фахових дисциплін:

 • Основи підприємницької діяльності;
 • Комерційна діяльність у сфері товарів та послуг;
 • Організація і технологія торговельних процесів;
 • Товарознавство продовольчих товарів;
 • Товарознавство непродовольчих товарів;
 • Основи маркетингу;
 • Основи менеджменту;
 • Економіка торгівлі;
 • Облік і оподаткування;

Підготовку майбутніх фахівців здійснюють досвідчені і кваліфіковані викладачі, серед яких 3 кандидати наук.

Зі спеціальності постійно проводяться навчально-виховні заходи.

Вже традиційним стало проведення «Тижня спеціальності», в рамках якого визначаються переможці конкурсу стартапів;  професійний рівень студентів при проведенні квестів «Кмітливий підприємець». Щорічно проводиться дводенний конкурс «Кращий за професією», де студенти самостійно організовують в коледжі виставки-ярмарки з продажу непродовольчих та книжкових товарів. Мають змогу виявити свої професійні якості у формуванні асортименту, виконанні технологічних процесів з приймання та викладання товарів, застосування мерчандайзингу та активного продажу в процесі обслуговування покупців.

Студенти беруть активну участь у творчих зустрічах-презентаціях з авторами відомих книг, поетами, публіцистами.

Окремі студенти займають призові місця в олімпіадах, в мовно-літературних міських конкурсах. Творча молодь бере участь в концертах присвячених Дню студента, Дню вчителя, Дню захисника Вітчизни.

Всі бажаючі студенти мають змогу відвідувати гуртки та спортивні секції.

Проходження практики здійснюється на сучасних підприємствах:

 • Супермаркети та торгові центри – «Сільпо», «Метро», «Мегамаркет»;
 • Спеціалізовані магазини відомих українських та зарубіжних фірм;
 • Оптові склади, бази, магазини-склади;
 • Мережа супермаркетів «Варус»;
 • Товариство «Книгарня Є»;
 • Магазини АН України «Наукова думка», «Академкнига»;
 • ТОВ Квантула;
 • ТОВ Какаоміл;
 • ТОВ Українські абразиви;
 • ТОВ Лунар-Груп.

В період навчання студенти спеціальності мають змогу оволодівати професійними навичками в Навчально-виробничій лабораторії «Навчальний магазин».

Після закінчення навчання випускники можуть працювати в державних та комерційних підприємствах торгівлі та сфері послуг на посадах: 

 • товарознавець-комерсант;
 • керівник малого підприємства;
 • завідувач магазином, секцією, завідувач складу або базою;
 • агент комерційних або маркетингових служб сфери торгівлі та послуг;
 • товарознавець;
 • комерційний директор;
 • менеджер;
 • маркетолог;

КОМП'ЮТЕРНА ІНЖЕНЕРІЯ

Освітня кваліфікація: фаховий молодший бакалавр з комп’ютерної інженерії.

Термін навчання на основі

базової загальної середньої освіти (9 кл.) за денною формою – 4 роки;
повної загальної середньої освіти (11 кл.) за денною формою - 3 роки;

 

Комп’ютерна інженерія - це спеціальність, що об’єднує інформатику та комп’ютерні мережеві технології, частково електротехніку та програмну інженерію, необхідні для проектування та розроблення інформаційно-комп’ютерних систем та мереж.

Фахівець зможе працювати в організаціях та установах усіх форм власності на посадах:

 • адміністрування та налаштування комп’ютерних мереж
 • діагностика та ремонт комп’ютерної техніки
 • розробник баз даних;
 • системний адміністратор.
 • розробник веб-сайтів;
 • інженер електронних приладів та пристроїв;
 • системотехнік. 
 • сервіс-інженер;
 • технічний фахівець в галузі електротехніки та телекомунікацій.

Найбільш підготовлені студенти, мають можливість працювати за фахом, починаючи вже з другого-третього курсу.

Бази практики:

 • Туристичні та IT компанії України.
 • КПІ ім. Ігоря Сікорського
 • Національний інститут біоресурсів і природокористування України

Випускники можуть продовжити навчання в ВНЗ за скороченою програмою та отримати перший (бакалаврський) рівень вищої освіти:

 • КПІ ім. Ігоря Сікорського
 • Національний інститут біоресурсів і природокористування України
 • Київський національний торговельно-економічний університет
 • Київський національний університет технологій та дизайну
 • Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди

ІНЖЕНЕРІЯ ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

Освітня кваліфікація: фаховий молодший бакалавр з інженерії програмного забезпечення.

базової загальної середньої освіти (9 кл.) за денною формою – 4 роки;
повної загальної середньої освіти (11 кл.) за денною формою - 3 роки;

Інженерія програмного забезпечення – це спеціальність, що спрямована на розробку програмних систем, реалізацію всіх етапів створення програмного забезпечення для замовника: визначення та аналіз вимог, проектування архітектури програмної системи, детального проектування, конструювання програмних засобів, їх тестування, впровадження, підтримки, супроводу, а також сприяння своєчасній заміні/виведенню програмних засобів з експлуатації

Випускники спеціальності «Інженерія програмного забезпечення» працюють на посадах, які на сьогодні є найбільш високооплачуваними в організаціях та установах усіх форм власності:

 • програміст - розробник програмного забезпечення;
 • програміст - тестувальник програмного забезпечення;
 • системний аналітик – програміст;
 • менеджер проектів програмних систем;
 • розробник веб-сайтів;

Найбільш підготовлені студенти, мають можливість працювати за фахом, починаючи вже з другого-третього курсу.

Бази практики:

 • Туристичні та IT компанії України.
 • КПІ ім. Ігоря Сікорського
 • Національний інститут біоресурсів і природокористування України

Випускники можуть продовжити навчання в ВНЗ за скороченою програмою та отримати перший (бакалаврський) рівень вищої освіти:

 • КПІ ім. Ігоря Сікорського
 • Національний інститут біоресурсів і природокористування України
 • Київський національний торговельно-економічний університет
 • Київський національний університет технологій та дизайну
 • Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди

Результати анкетування "Опитування для попередження та протидії булінгу"

(044) 228-95-46; 543-87-84Телефон для довідок

Log in