Відділення бакалаврату

Опитування

Опитування для викладача

Опитування стейкхолдерів

Опитування відділення бакалаврату щодо питань академічної доброчесності для всіх зацікавлених сторін освітнього процесу коледжу

Опитування здобувачів вищої освіти відділення бакалаврату щодо дистанційного навчання

Опитування здобувачів вищої освіти відділення бакалаврату щодо змістового наповнення освітньо-професійної програми

Опитування здобувачів вищої освіти відділення бакалаврату щодо формування індивідуальної освітньої траєкторії

Опитування здобувачів вищої освіти відділення бакалаврату щодо критеріїв оцінювання

Опитування здобувачів вищої освіти відділення бакалаврату щодо якості викладання в коледжі

Опитування здобувачів вищої освіти відділення бакалаврату щодо якості освітнього процесу

Результати анкетування здобувачів

Результати опитування «Права студентів КТГГ»

Результати студентського анкетування до Дня доброчесності

Результати анкетування з Академічної доброчесності

Log in