Відділення бакалаврату

Кафедра туризму та готельно-ресторанної справи

Завідувач кафедри: Полуда Вікторія Володимирівна

Кафедра туризму та готельно-ресторанної справи створена для забезпечення ефективної підготовки фахівців за першим (бакалаврським) рівнем вищої освіти з метою якісної організації навчально-методичної та наукової роботи на основі випускових циклових комісій коледжу у 2018 році.

Звіт кафедри туризму та циклової комісії

 

Викладачі, які забезпечують викладання дисциплін, закріплених за кафедрою:

 1. Полуда Вікторія Володимирівна – кандидат педагогічних наук, доцент, зав. лаб. НВЛ «Готель «Гостинність», спеціаліст вищої категорії, викладач-методист;
 2. Матвієнко Анатолій Тихонович – кандидат наук із соціальних комунікацій, доцент, спеціаліст вищої категорії, викладач-методист, директор коледжу;
 3. Діденко Катерина Дмитрівна - кандидат географічних наук, доцент, спеціаліст вищої категорії, викладач-методист;
 4. Тимейчук Анна Миколаївна - кандидат педагогічних наук, спеціаліст вищої категорії;
 5. Літовка-Деменіна Світлана Григорівна – кандидат педагогічних наук, спеціаліст першої категорії;
 6. Грибова Людмила Володимирівна - кандидат педагогічних наук, спеціаліст вищої категорії;
 7. Горбань Валентина Іванівна – спеціаліст вищої категорії, викладач-методист;
 8. Українець Галина Михайлівна – спеціаліст вищої категорії, викладач-методист;
 9. Садова Наталія Володимирівна –спеціаліст вищої категорії, викладач-методист;
 10. Клименко Ірина Михайлівна –спеціаліст вищої категорії, викладач-методист;
 11. Ревенко Тетяна Станіславівна –спеціаліст першої категорії.

Навчальні дисципліни, які закріплені за кафедрою туризму та готельно-ресторанної справи:

 • Нормативні навчальні дисципліни
 1. Географія туризму (Туристичне країнознавство)
 2. Гігієна і санітарія в галузі
 3. Маркетинг готельно-ресторанного господарства
 4. Менеджмент готельно-ресторанного господарства
 5. Організація анімаційної діяльності
 6. Організація готельного господарства
 7. Організація екскурсійної діяльності
 8. Організація ресторанного господарства
 9. Організація туристичних подорожей
 10. Основи туризмознавства
 11. Правове регулювання туристичної діяльності
 12. Проектування об’єктів готельно-ресторанного господарства
 13. Рекреалогія і курортна справа
 14. Технологія продукції ресторанного господарства
 15. Туроперейтинг
 16. Управління якістю продукції та послуг в готельно-ресторанному господарстві
 17. Устаткування закладів готельно-ресторанного господарства
 •  Вибіркові навчальні дисципліни
 1. Етнічні кухні
 2. Технологія готельної справи
 3. Туристичні ресурси України
 4. Історія туризму
 5. Спортивний туризм
 6. Рекламна діяльність в туризмі
 7. Інформаційні системи в туризмі
 8. Ціноутворення в туризмі
 9. Страхування в туризмі
 10. Господарський механізм у туризмі
 11. Готельна індустрія України та світу
 12. Туризмознавство
 13. Ціноутворення в готельно-ресторанному господарстві
 14. Економіка підприємств готельно-ресторанного господарства
 15. Організація виставкової діяльності
 16. Технологія напоїв
 17. Інфраструктура готельно-ресторанного господарства
 18. Рекреаційні комплекси
 19. Інформаційні системи в готельно-ресторанному господарстві
 •  Дисципліни вільного вибору студентів 
 1. Логістика в туризмі
 2. Міжнародний туризм
 3. Туристичне краєзнавство
 4. Організація послуг харчування в туризмі
 5. Організація транспортних послуг

Практика:

 • Навчальна практика «Вступ до фаху»
 • Навчальна практика
 • Виробнича практика
 • Переддипломна практика

Державнаатестація:

 • Іноземна мова
 • Комплексний державний екзамента захист Дипломної роботи

Log in