Відділення бакалаврату

Кафедра туризму та готельно-ресторанної справи

Завідувач кафедри: Полуда Вікторія Володимирівна

Кафедра туризму та готельно-ресторанної справи створена для забезпечення ефективної підготовки фахівців за першим (бакалаврським) рівнем вищої освіти з метою якісної організації навчально-методичної та наукової роботи на основі випускових циклових комісій коледжу у 2018 році.

 

 

 

Викладачі, які забезпечують викладання дисциплін, закріплених за кафедрою:

 1. Полуда Вікторія Володимирівна – кандидат педагогічних наук за спеціальністю 13.00.04 теорія і методика професійної освіти. Доцент кафедри готельно-ресторанної справи, Спеціальність «Менеджмент у виробничій сфері», кваліфікація економіст з менеджменту. Спеціаліст вищої категорії, викладач-методист НВЛ «Готель «Гостинність», спеціаліст вищої категорії, викладач-методист;
 2. Матвієнко Анатолій Тихонович – кандидат наук із соціальних комунікацій за спеціальністю 27.00.02 документознавство, архівознавство. Доцент кафедри готельної та ресторанної справи і туризму. Спеціальність «Планування народного господарства», кваліфікація економіст. Спеціаліст вищої категорії, викладач-методист, директор коледжу;
 3. Джгуташвілі Наталія Миколаївна - доктор філософії (галузь знань 07 Управління та адміністрування, спеціальність 073 Менеджмент). Спеціальність «Менеджмент організацій». Кваліфікація менеджер-економіст. Викладач вищої категорії
 4. Діденко Катерина Дмитрівна - кандидат географічних  наук за спеціальністю 11.00.02 економічна та соціальна географія. Доцент кафедри теорії та практики туризму і готельного господарства. Спеціальність «Економічна та соціальна географія», кваліфікація менеджера розміщення продуктивних сил та регіональної економіки, менеджера освіти, викладача географії, основ економіки та екології.
  Спеціаліст вищої категорії.;
 5. Левадна Катерина Юріївна - кандидат педагогічних наук за спеціальністю 13.00.04 теорія і методика професійної освіти,  Спеціальність «Технології хліба, кондитерських, макаронних виробів та харчоконцентратів, кваліфікація: спеціаліст з технології хліба, кондитерських, макаронних виробів та харчоконцентратів.
  Спеціаліст.
 6. Мініч Ірина Михайлівна - кандидат соціологічних наук за спеціальністю 22.00.04 економічна соціологія. Доцент кафедри теорії та практики туризму і готельного господарства. Спеціальність «Менеджмент у виробничій сфері». Кваліфікація економіст з менеджменту. Викладач, спеціаліст вищої категорії
 7. Літовка-Деменіна Світлана Григорівна – кандидат педагогічних наук за спеціальністю 13.00.04 теорія і методика професійної освіти, Спеціальність «Професійне навчання. Туризм», кваліфікація викладач – туризмознавець.
  Спеціаліст вищої категорії
 8. Опанащук Юрій Якович - кандидат економічних наук за спеціальністю 08.00.04 економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності). Доцент кафедри регіоналістики і туризму. Спеціальність «Фінанси», кваліфікація: економіст. Спеціаліст вищої категорії.
 9. Парубець Олег Валентинович - кандидат економічних наук за спеціальністю 08.00.02 світове господарство і міжнародні економічні відносини. Доцент кафедри теорії та практики туризму і готельного господарства. Спеціальність «Менеджмент у невиробничій сфері». Кваліфікація економіст з менеджменту у невиробничій сфері.
 10. Самонова Тетяна Броніславівна - кандидат економічних наук за спеціальністю 08.00.04 економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності). Доцент кафедри обліку і аудиту, маркетингу та менеджменту. Спеціальність «Маркетинг», кваліфікація: спеціаліст з маркетингу. Спеціаліст вищої категорії.
 11. Попова Олена Володимирівна - спеціальність  7.050201 «Менеджмент організацій», кваліфікація: менеджер-економіст. Спеціаліст вищої категорії, викладач-методист
 12. Садова Наталія Володимирівна - спеціальність «Географія», кваліфікація географ, менеджер туризму, викладач. Спеціаліст вищої категорії.
 13. Петрук Юлія Леонідівна - спеціальність «Менеджмент організації», кваліфікація: магістр. Спеціальність «Правознавство», кваліфікація: магістр права. Спеціаліст другої категорії

Викладачі сумісники

 1. Антоненко Артем Васильович - кандидат технічних наук зі спеціальності 05.08.16. технологія харчової продукції. Доцент кафедри готельно-ресторанного бізнесу. Спеціальність «Технологія харчування». Кваліфікація магістр з технології харчування, інженер-технолог. Викладач вищої категорії.
 2. Земліна Юлія Володимирівна - кандидат педагогічних наук за спеціальністю 13.00.04 теорія і методика професійної освіти. Доцент кафедри готельно-ресторанної справи. Спеціальність «Менеджмент організації» кваліфікація менеджер-економіст. Спеціаліст вищої категорії, викладач-методист.
 3. Гайовий Іван Іванович - кандидат педагогічних наук за спеціальністю 13.00.04 теорія і методика професійної освіти.
  Спеціаліст вищої категорії.
 4. Вікуліна Юлія Миколаївна - спеціальність «Менеджмент організацій», кваліфікація: менеджер-економіст. Спеціаліст першої категорії

Навчальні дисципліни, які закріплені за кафедрою туризму та готельно-ресторанної справи:

 1. Безпека в туризмі та готельно-ресторанному господарстві
 2. Виробнича практика
 3. Географія туризму (туристичне країнознавство)
 4. Господарський механізм у туризмі
 5. Діловий туризм
 6. Екологічне право
 7. Екологічний туризм
 8. Економіка підприємств туристичної сфери
 9. Зелений туризм
 10. Історико-культурний туризм
 11. Кваліфікаційна робота
 12. Логістика в туризмі
 13. Маркетинг
 14. Маркетинг у туризмі
 15. Менеджмент організацій
 16. Менеджмент у туризмі
 17. Міжнародна готельна індустрія
 18. Міжнародний туристичний бізнес
 19. Навчальна практика
 20. Навчальна практика «Вступ до фаху»
 21. Організація анімаційної діяльності
 22. Організація готельного господарства
 23. Організація екскурсійної діяльності
 24. Організація ресторанного господарства
 25. Організація туристичних подорожей
 26. Основи туризмознавства
 27. Паломницький туризм
 28. Переддипломна практика
 29. Правове регулювання туристичної діяльності
 30. Рекламна діяльність в туризмі
 31. Рекреалогія і курортна справа
 32. Рекреаційні комплекси світу
 33. Спеціалізований туризм
 34. Спортивний туризм
 35. Статистика в туризмі
 36. Страхування в туризмі
 37. Туристичні ресурси України
 38. Туроперейтинг
 39. Управління якістю в сфері туризму
 40. Ціноутворення в галузі

 

Практика:

 • Навчальна практика «Вступ до фаху»
 • Навчальна практика
 • Виробнича практика
 • Переддипломна практика

Інструкція щодо реалізації права на вільний вибір освітніх компонентів здобувачами освіти

Державна атестація:

 • Іноземна мова
 • Комплексний державний екзамента захист Дипломної роботи

Звіт про роботу кафедри

Log in