Циклові комісії

Фінансово-облікових та загальноекономічних дисциплін

0
Всього

 

Голова циклової комісії: Гаприндашвілі Борис В'ячеславович, спеціаліст першої категорії

Склад комісії:

 1. Віскрівець Валентина Іванівна - спеціаліст вищої категорії, викладач- методист
 2. Верхогляд Катерина Олегівна - спеціаліст
 3. Малишко Лариса Григорівна - спеціаліст першої категорії
 4. Романчук Леся Григорівна - спеціаліст
 5. Хуторна Світлана Григорівна - спеціаліст вищої категорії
 6. Шевчук Євгенія Олександрівна - спеціаліст вищої категорії

Навчальні дисципліни, які закріплені за ЦК:

 1. Бухгалтерський облік
 2. Фінансовий облік
 3. Облік і звітність в бюджетних установах
 4. Облік і звітність в оподаткуванні
 5. Бухгалтерський облік і звітність у комерційних банках
 6. Облік і звітність в закладах ресторанного господарства
 7. Фінанси
 8. Політична економія 
 9. Економіка
 10. Економічна теорія
 11. Економіка і планування виробництва
 12. Економіка підприємств різних типів
 13. Економіка підприємств готельного типу
 14. Економіка підприємств туризму
 15. Контроль і ревізія
 16. Основи аудиту
 17. Податкова система
 18. Бюджетна система
 19. Фінанси підприємства
 20. Банківські операції
 21. Економіка підприємства
 22. Економічний аналіз
 23. Гроші і кредит
 24. Казначейська справа
 25. Страхові послуги
 26. Ринок цінних паперів
 27. Ціноутворення в туризмі

Методична проблема коледжу, над якою працюють викладачі в 2018-2019 н.р.: «Формування позитивної мотивації студентів до навчання через підвищення професійної майстерності педагогів в контексті сучасних освітніх технологій».

Звіт про роботу циклової комісії 

Log in

0
Всього