Циклові комісії

Фінансово-облікових дисциплін, економіки та підприємництва

           Голова циклової комісії: Самонова Тетяна Броніславівна - кандидат економічних наук, доцент.                                                                                              

                                                         

Циклова комісія Фінансово-облікових дисциплін, економіки та підприємництва – це команда висококваліфікованих фахівців, які забезпечують виконання трьох освітньо-професійних програм галузі знань 07 Управління та адміністрування, а саме:
071 Облік і оподаткування;
072 Фінанси та банківська справа;
076 Підприємництво та торгівля.
Голова комісії - Тетяна Броніславівна Самонова - кандидат економічних наук, доцент.
Професійний рівень голови циклової комісії відіграє важливу роль у забезпеченні досягнення цілей освітньо-професійних програм.
                                                                  Відомості про голову ЦК

Склад комісії:

 1. Верхогляд Катерина Сергіївна – спеціаліст другої категорії.
 2. Віскрівець Валентина Іванівна – спеціаліст вищої категорії, викладач-методист.
 3. Гаприндашвілі Борис Вячеславович - спеціаліст вищої категорії
 4. Діденко Тамара Леонідівна - спеціаліст вищої категорії, викладач-методист
 5. Джгуташвілі Наталія Миколаївна – спеціаліст вищої категорії, кандидат економічних наук;
 6. Літовка-Деменіна Світлана Григорівна – кандидат педагогічних наук, спеціаліст вищої категорії;
 7. Малишко Лариса Григорівна – спеціаліст вищої категорії, викладач облікових дисциплін
 8. Островершенко Анна Петрівна– спеціаліст першої категорії, завідувач лабораторії "Навчальний магазин", аспірант НПУ імені М.П. Драгоманова.
 9. Тупчій Антоніна Філімонівна – кандидат педагогічних наук
 10. Хуторна Світлана Григорівна - спеціаліст вищої категорії
 11. Шевчук Євгенія Олександрівна - спеціаліст вищої категорії, викладач-методист
 12. Шостак І.В. - спеціаліст вищої категорії, кандидат економічних наук.

Навчальні дисципліни, які закріплені за ЦК:

 1. Теоретичні основи товарознавства;
 2. Організація і технологія торговельних процесів;
 3. Товарознавство продовольчих товарів;
 4. Товарознавство непродовольчих товарів;
 5. Товарознавство харчових продуктів;
 6. Експертиза товарів;
 7. Електронна комерція;
 8. Комерційна та біржова діяльність на ринку товарів та послуг;
 9. Економіка торгівлі та логістика;
 10. Основи менеджменту та маркетингу;
 11. Основи менеджменту;
 12. Реклама та PR;
 13. Обладнання підприємств торгівлі;
 14. Основи підприємницької діяльності;
 15. Основи маркетингу;
 16. Маркетинг в туризмі;
 17. Маркетинг в готелях;
 18. Бухгалтерський облік;
 19. Фінансовий облік;
 20. Облік і оподаткування;
 21. Облік та оподаткування в ІТ;
 22. Облік і звітність в бюджетних установах;
 23. Облік і звітність в оподаткуванні;
 24. Облік і звітність у комерційних банках;
 25. Облік і звітність в закладах ресторанного господарства;
 26. Фінанси;
 27. Політична економія ;
 28. Економіка (Економічна теорія);
 29. Економіка підприємств різних типів;
 30. Економіка підприємств туризму;
 31. Економіка та основи ІТ бізнесу;
 32. Контроль і ревізія;
 33. Облік і аудит;
 34. Статистика;
 35. Податкова система;
 36. Бюджетна система;
 37. Банківські операції;
 38. Фінанси підприємства;
 39. Економіка підприємства;
 40. Економічний аналіз;
 41. Гроші і кредит
 42. Казначейська справа
 43. Страхові послуги
 44. Ціноутворення в туризмі
 45. Ціноутворення в ГРС

Методична проблема, над якою працюють викладачі циклової комісії 2023-2024 н.р.: «Формування сучасних фахових компетентностей здобувачів освіти через креативну взаємодію учасників освітнього процесу з використанням ІТ- технологій»

ЦК Фінансово-облікових дисциплін, економіки та підприємництва

План підвищення кваліфікації(2023) 

План підвищення кваліфікації(2024)

Звіт про роботу циклової комісії(2023) 

Звіт про роботу циклової комісії 2-й семестр(2023)

Про циклову комісію

ЦК підприємництва, торгівлі та біржової діяльності (минула назва)

План підвищення кваліфікаціїї(2023)

Звіт про роботу циклової комісії 2-й семестр(2023)

До звіту ПТБД

Звіт про роботу циклової комісії за 1-й семестр 2023-2024 року

 

Log in