Циклові комісії

Програмування та спеціальних інформаційних дисциплін

 

Стародуб Олександр Петрович - голова комісії, спеціаліст вищої категорії, викладач-методист

Викладач дисциплін: Інформаційні системи  в готельному господарстві, Інформаційні системи  та технології в туризмі, Автоматизовані системи обробки інформації, Програмування,  Тестування та захист програмних продуктів

Склад комісії:

 1. Стародуб Олександр Петрович голова комісії, спеціаліст вищої категорії, викладач-методист
 2. Абдурашитов Олексій Аманович - спеціаліст вищої категорії
 3. Будя Олександр Петрович - спеціаліст вищої категорії, викладач-методист
 4. Даков Сергій Юрійович - спеціаліст вищої категорії, кандидат наук
 5. Малюх Євгенія Віталіївна - спеціаліст
 6. Скопень Микола Максимович - спеціаліст вищої категорії, викладач-методист
 7. Тетерева Марина Ярославівна - спеціаліст вищої категорії, викладач-методист

Навчальні дисципліни, які закріплені за ЦК

 1. Автоматизовані системи обробки інформації
 2. Алгоритми і методи обчислень
 3. Алгоритми та структури даних
 4. Архітектура комп'ютерів
 5. Бази даних
 6. Веб технології
 7. Веб-дизайн
 8. Групова динаміка та комунікації
 9. Інженерна та комп’ютерна графіка
 10. Інструментальні засоби візуального програмування
 11. Комп’ютерна анімація
 12. Комп’ютерна електроніка
 13. Комп’ютерна логіка
 14. Комп’ютерна схемотехніка
 15. Комп’ютерні системи та мережі
 16. Надійність, діагностика та експлуатація комп’ютерних систем та мереж
 17. Об’єктно-орієнтоване програмування
 18. Обслуговування комп'ютерних систем
 19. Операційні системи
 20. Організація комп’ютерних мереж
 21. Основи збору, передачі та обробки інформації
 22. Основи програмної інженерії
 23. Основи програмування та алгоритмічні мови
 24. Офісне програмне забезпечення
 25. Периферійні пристрої
 26. Програмування
 27. Програмування на мові С#
 28. Проєктний практикум
 29. Розробка веб застосувань
 30. Розробка застосувань клієнт-серверної архітектури
 31. Системне програмування
 32. Тестування та захист програмних продуктів

План підвищення кваліфікаціїї(2023)

Звіт про роботу циклової комісії(2023)

Звіт про роботу циклової комісії 2-й семестр(2023)

Log in