Циклові комісії

Програмування та спеціальних інформаційних дисциплін

 

Про циклову комісію

Стародуб Олександр Петрович - голова комісії, спеціаліст вищої категорії, викладач-методист

Викладач дисциплін: Бази даних, Об’єктно-орієнтоване програмування, Програмування, Програмування на мові С#, Розробка веб застосувань, Інструментальні засоби візуального програмування

Склад комісії:

 1. Стародуб Олександр Петрович голова комісії, спеціаліст вищої категорії, викладач-методист
 2. Абдурашитов Олексій Аманович - спеціаліст вищої категорії
 3. Будя Олександр Петрович - спеціаліст вищої категорії, викладач-методист
 4. Даков Сергій Юрійович - спеціаліст вищої категорії, кандидат наук
 5. Малюх Євгенія Віталіївна - спеціаліст другої категорії
 6. Скопень Микола Максимович - спеціаліст вищої категорії, викладач-методист
 7. Любима Аліна Євгеніївна - спеціаліст вищої категорії, викладач-методист

Навчальні дисципліни, які закріплені за ЦК

 1. Автоматизовані системи обробки інформації
 2. Алгоритми і методи обчислень
 3. Алгоритми та структури даних
 4. Архітектура комп'ютерів
 5. Бази даних
 6. Веб технології
 7. Веб-дизайн
 8. Інженерна та комп’ютерна графіка
 9. Інструментальні засоби візуального програмування
 10. Комп’ютерна анімація
 11. Комп’ютерна електроніка
 12. Комп’ютерна логіка
 13. Комп’ютерна схемотехніка
 14. Комп’ютерні системи та мережі
 15. Надійність, діагностика та експлуатація комп’ютерних систем та мереж
 16. Об’єктно-орієнтоване програмування
 17. Обслуговування комп'ютерних систем
 18. Операційні системи
 19. Організація комп’ютерних мереж
 20. Основи програмної інженерії
 21. Основи програмування та алгоритмічні мови
 22. Офісне програмне забезпечення
 23. Периферійні пристрої
 24. Програмування
 25. Програмування на мові С#
 26. Проєктний практикум
 27. Розробка веб застосувань
 28. Розробка застосувань клієнт-серверної архітектури
 29. Системне програмування
 30. Тестування та захист програмних продуктів

План підвищення кваліфікації(2023)

План підвищення кваліфікації(2024)

Звіт про роботу циклової комісії(2023)

Звіт про роботу циклової комісії 2-й семестр(2023)

Звіт про роботу циклової комісії за 1-й семестр (2023-2024)

Log in