Лабораторії

Навчально-виробнича лабораторія "Готель "Гостинність"

Навчально-виробнича лабораторія готель ”Гостинність” є структурним підрозділом Київського державного коледжу туризму та готельного господарства.

Основною метою створення лабораторії є проходження практики студентів спеціальності „Готельно-ресторанна справа”, спеціалізації „Готельне обслуговування” та набуття студентами практичних навиків в роботі за обраною спеціальністю з використанням знань, набутих під час теоретичного навчання.

На базі навчально-виробничої лабораторії проходять лабораторні роботи, практичні заняття, ділові ігри та конкурси професійної майстерності. Працює гурток „Отельєр”.

Основними завданнями та функціями лабораторії є:

  • забезпечення практичної підготовки спеціалістів;
  • підвищення якості навчання студентів;
  • сприяння професійному становленню студентів;
  • відпрацювання із студентами умінь і навичок з приймання та обслуговування споживачів готельних послуг на робочих місцях покоївки, адміністратора готелю та вирішення ними виробничих ситуацій;
  • впровадження нових технологій та прогресивних форм обслуговування в практичному навчанні;
  • розробка методичних матеріалів з проведення практичного навчання студентів.

https://hostynnist-hotel.com.ua/uk/

Log in