Лабораторії

Навчальна лабораторія хімії

Завантажити План роботи навчальної лабораторії хімії

Моісєєва Л.І. – зав. лабораторії хіміїї,
спеціаліст вищої категорії

Лабораторія хімії є структурним підрозділом Київського державного коледжу туризму та готельного господарства.

У  своїй діяльності лабораторія хімії  керується чинним законодавством України, Статутом та Правилами  внутрішнього розпорядку коледжу, розпорядженнями і наказами керівництва коледжу та положенням про  навчальну лабораторію хімії.

Основна мета діяльності лабораторії полягає у забезпеченні оптимальних умов для організації навчально-виховного процесу та реалізації завдань відповідно до Державного стандарту вищої освіти. 

В лабораторії проводяться лабораторні роботи зі студентами 1-го, 2-го та 3-го курсів денної форми навчання, з таких дисциплін: загальна хімія, неорганічна хімія, органічна хімія, аналітична хімія, фізична та колоїдна хімія. Лабораторія оснащена сучасними лабораторними меблями, необхідними приладами та матеріалами, реактивами,  робочими місцями для проведення лабораторних робіт, встановлення якісного та кількісного складу речовин

Log in