Прозорість та інформаційна відкритість

Заявка - пропозиція щодо розміщення у 2020 році тимчасово вільних бюджетних коштів, отриманих за надання платних послуг КТГГ на депозитних рахунках в установах банків державного сектору економіки

Відповідно до вимог частини дев’ятої статті 13 Бюджетного кодексу України, постанови Кабінету Міністрів України від 26 серпня 2015 p. №657 «Про затвердження Порядку розміщення вищими і професійно-технічними навчальним закладами на вкладних (депозитних) рахунках в установах банків державного сектору економіки тимчасово вільних бюджетних коштів, отриманих за надання платних послуг» та пункту 9 частини 3 статті 70 Закону України «Про вищу освіту», згідно рішення педагогічної ради коледжу  протокол від 26 листопада 2019 р. №3 «Про розміщення тимчасово вільних бюджетних коштів на вкладних (депозитних) рахунках в установах банків державного сектору економіки», Київський державний коледж туризму та готельного господарства (далі – коледж) оголошує умови щодо розміщення тимчасово вільних бюджетних коштів, отриманих за надання платних послуг, на вкладних (депозитних) рахунках у 2020 році.

Розміщення тимчасово вільних бюджетних коштів згідно рішення педагогічної ради коледжу, здійснюється в наступних обсягах:

12,0 млн. грн. спеціального фонду.

Обов’язковими умовами при укладені договору банківського вкладу (депозиту) між коледжом і банком є:

  • у конкурсі можуть брати участь банки, філії (відділення), у яких держава прямо та/або опосередковано володіє 75 чи більше відсотками статутного капіталу та/або голосів;
  • права вкладника на повернення вкладу (депозиту) або його частини на першу вимогу коледжу без сплати банку неустойки;
  • заборони договірного списання банком коштів з вкладного (депозитного) рахунка коледжу;
  • розміщення тимчасово вільних бюджетних коштів на вкладних (депозитних) рахунках лише у межах поточного бюджетного періоду та обов’язкового повернення не пізніше 20 грудня такого періоду на рахунки коледжу, що зазначені у договорі;
  • в разі неповернення чи несвоєчасного повернення коштів із вкладних (депозитних) рахунків на відповідні рахунки коледжу, відкриті в органах Державної казначейської служби, з яких перераховувалися тимчасово вільні бюджетні кошти для розміщення на вкладних (депозитних) рахунках, банк сплачує на користь коледжу пеню в розмірі подвійної облікової ставки НБУ, що діяла в період, за який сплачується пеня, від суми не перерахованогодепозиту та/або нарахованих процентів за кожен день затримки.

В депозитному договорі, банком мають бути враховані і інші вимоги, визначені Порядком розміщення вищими і професійно-технічними навчальним закладами на вкладних (депозитних) рахунках в установах банків державного сектору економіки тимчасово вільних бюджетних коштів, отриманих за надання платних послуг, затвердженим постановою  Кабінету Міністрів України від 26 серпня 2015 p. №657.

Пропозиції подаються до 17-00 год. 08 січня  2020 р. за адресою: 02192 м. Київ, вул. Жмаченка, 26.

Контактний телефон (044)-549-95-46

 03.01.2020 р.

 

 

 

 

 

 

 

Log in