Прозорість та інформаційна відкритість

Матеріально-технічне забезпечення закладу освіти (згідно з ліцензійними умовами)

Відомості про кількісні та якісні показники матеріально-технічного забезпечення освітньої діяльності у сфері вищої освіти

Київський державний коледж туризму та готельного господарства має достатню навчально-матеріальну базу для ефективної організації навчального процесу, забезпечення виконання в повному обсязі навчальних планів і програм зі всіх спеціальностей. 

Загальна площа, яка належить коледжу на правах оперативного управління складає 23557 м2. Навчальні приміщення протягом 2017 року відремонтовані, приведені у відповідність до вимог експлуатації, мають необхідне технічне устаткування.

Київського державний коледж туризму та готельного господарства розташований у лісопарковій зоні на площі 6, 51 га.

Будівля коледжу складається з двох з’єднаних за функціональністю чотириповерхових корпусів, в яких розміщено:

 • 79 навчальних аудиторій, 17 навчальних та навчально-виробничих лабораторій;
 • 7 комп’ютерних класів, з кількістю 96 персональних комп’ютерів.
 • Бібліотека з фондом понад 75 тис. примірників, читальна зала на 120 осіб.
 • Спортивний комплекс, який включає в себе спортивну залу, роздягальні, душові кабіни, тренажерну залу. Зала оснащена спеціальним табло для проведення республіканських, міжнародних змагань з баскетболу і гандболу.
 • Адміністративний корпус.
 • Актова зала зі сценою на 560 місць та великий хол для проведення виставок. Зала облаштована сучасною освітлювальною технікою, аудіо апаратурою та сучасним мультимедійним обладнанням.
 • Зала засідань на 60 місць, оснащена кондиціонерами та конференц-системою.
 • Центр ресторанного навчання, розташований на 2-х поверхах:
  • 1-й поверх – навчальна їдальня на 100 місць і обідня зала для викладачів на 25 місць;
  • 2-й поверх – навчальний бар на 20 осіб з технологічним обладнанням і виробничими приміщеннями, навчальний ресторан (зала прийому на 250 місць), оснащений німецьким посудом і меблями, мала зала на 20 місць. Навчальні лабораторії приготування їжі, оснащені сучасним технологічним обладнанням.

Головною метою використання навчальних лабораторій і кабінетів є забезпечення формування професійних та практичних навичок, вмінь та компетенцій згідно з вимогами освітніх стандартів вищої освіти. Основні завдання, які виконуються на базі даних лабораторій: організаційно-технічне та методичне забезпечення проведення навчальних, лабораторних, практичних, семінарських та індивідуальних занять; проведення майстер-класів, круглих столів студентських конференцій; організація групових та індивідуальних консультацій; забезпечення спеціалізованої науково-технічної, науково-методичної та експериментальної підготовки і т.д.

 • Для проживання студентів використовується гуртожиток коледжу на 380 місць.
 • Навчально-виробнича лабораторія «Готель «Гостинність» на 18 номерів.

На території коледжу є відкритий стадіон з трибунами для глядачів, для занять легкою атлетикою, баскетболом, гандболом. Уся територія навчального закладу огороджена парканом і знаходиться під охороною.

В коледжі, для навчальних і службових цілей, працюють понад 240 комп’ютерів, з’єднаннях у внутрішню комп’ютерну мережу та з виходом в Інтернет. Приміщення та аудиторії обладнані засобами ТЗН і оргтехнікою. Приміщення коледжу відповідають санітарним і протипожежним нормам, про що свідчать відповідні висновки ДСНС, СЕС та з Охорони праці.

Інформація про матеріально-технічну базу коледжу розкривається в таблиці 2 відомості 1-5, конкретизовані дані про приміщення, що використовуються у навчальному процесі наведені в таблиці 2 відомості 3-4.

Київський державний коледж туризму та готельного господарства має власну бібліотеку та читальну залу, оснащену комп’ютерами. Студенти коледжу мають можливість користуватися електронною бібліотекою – lib.ktgg.kiev.ua.

Київський державний коледж туризму та готельного господарства має в своєму розпорядженні сучасні комп’ютери і навчальне обладнання, що дозволяє не тільки належним чином проводити навчальний процес, а й виконувати пошуково-дослідну роботу.

Характеристика комп’ютерного обладнання коледжу, яка наведена в таблиці 1 відомість 4, показує високий рівень технічної оснащеності навчального процесу. Перелік спеціалізованих лабораторій з ПЕОМ, які здатні забезпечувати виконання навчальних планів  та їх обладнання наведені в таблиці 2 відомість 3.

Матеріально-технічне забезпечення

Log in