Списки зарахованих абітурієнтів до складу КТГГ

Списки зарахованих вступників до складу студентів КТГГ

Списки зарахованих вступників до складу студентів КТГГ на основі молодшого спеціаліста (Бакалаврат):

Готельно-ресторанна справа денна

Туризм денна

Готельно-ресторанна справа заочна

Туризм заочна


Списки зарахованих вступників до складу студентів КТГГ на основі повної загальної середньої освіти (Бакалаврат):

Готельно-ресторанна справа

Туризм

Право


Списки зарахованих вступників до складу студентів КТГГ на основі базової загальної середньої освіти:

Готельне обслуговування

Інженерія програмного забезпечення

Комп'ютерна інженерія

Облік і оподаткування

Право

Ресторанне обслуговування

Туризм

Фінанси, банківська справа та страхування

Харчові технології

Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

Log in