Вступнику

Регіональне замовлення КТГГ в 2021 році

Ліцензовані обсяги та Регіональне замовлення на підготовку фахівців (денна форма навчання) за кошти бюджету міста Києва у Київському фаховому коледжі туризму та готельного господарства у 2021 році

Код

 

Спеціальність

(напрям підготовки)

Ліцензовані

обсяги

Регіональне замовлення 2021

Нормативні

терміни навчання

Фаховий молодший бакалавр

081

Право

125

-

3 р. 10 міс.

071

Облік і оподаткування

80

15

2 р. 10 міс.

072

Фінанси, банківська справа та страхування

30

15

2 р. 10 міс.

076

Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

150

40

2 р. 10 міс.

121

Інженерія програмного забезпечення

30

15

3 р. 10 міс.

123

Комп’ютерна інженерія

30

15

3 р. 10 міс.

181

Харчові технології

165

50

3 р. 5 міс.

241

Готельно-ресторанна справа

Готельне обслуговування

180

50

3 р. 5 міс.

241

Готельно-ресторанна справа

Ресторанне обслуговування

120

30

2 р. 10 міс.

242

Туризм

120

40

3 р. 5 міс.

Перший (бакалаврський) рівень вищої освіти

081

Право

90

25

3 р. 10 міс.

241

Готельно-ресторанна справа

125

25

3 р. 10 міс.

242

Туризм

100

25

3 р. 10 міс.

 

Log in