Вступнику

Перелік документів абітурієнта при вступі на другий (третій) курс або на перший курс (зі скороченим строком навчання) на основі ОКР кваліфікованого робітника

Документи для подання в приймальну комісію

  • диплом з додатком – копії та оригінали;
  • паспорт (якщо ІD картка, то з витягом про місце реєстрації) – копії та оригінали;
  • ідентифікаційний номер – копія та оригінал
  • приписне свідоцтво (для юнаків) – копія та оригінал
  • 6 фотокарток (3х4)
  • 6 поштових конвертів з марками по Україні
  • папка паперова на зав’язках

Вступники на основі ОКР кваліфікованого робітника за денною формою та заочною формою навчання подають заяви тільки в паперовій формі,

Заява в паперовій формі подається вступником особисто до приймальної комісії Коледжу.

*У разі відсутності з об’єктивних причин документа про здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень може подаватись довідка державного підприємства «Інфоресурс» про його здобуття, у тому числі без подання додатка документа про здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень.

 

Log in