Вступнику

Перелік документів абітурієнта при вступі на перший курс на основі БЗСО

Вступники для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста на основі базової загальної середньої освіти за денною формою навчання подають документи в приймальну комісію виключно в паперовій формі за наступним переліком:

  • атестат з додатком – копії та оригінали;
  • паспорт (якщо ІD картка, то з витягом про місце реєстрації) – копії та оригінали;
  • ідентифікаційний номер – копія та оригінал;
  • медична довідка № 086/о;
  • 6 фотокарток (3х4);
  • 6 поштових конвертів з марками по Україні;
  • папка паперова на зав’язках;
  • документи, які підтверджують право вступника на зарахування за співбесідою, на участь у конкурсі за результатами вступних іспитів та/або квотою-1 на основі базової загальної середньої освіти – для осіб які користуються спеціальними умовами для участі у конкурсному відборі (див. абзац четвертий розділу другого) – копії та оригінали.

Не подані своєчасно документи, що засвідчують підстави для отримання спеціальних умов на зарахування за співбесідою, на участь у конкурсі за результатами вступних іспитів та/або квотою-1 унеможливлюють їх реалізацію.

Увага! У якості документа, що посвідчує особу свідоцтво про народження приймається для осіб, яким виповнюється 14 років після 1 травня 2018 року.

У разі відсутності з об’єктивних причин документа про здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень може подаватись довідка державного підприємства «Інфоресурс» про його здобуття, у тому числі без подання додатка документа про здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень.

Log in