Вибір мови Головна Інформаційний вісник
Інформаційний вісник
Інформаційний бюлетень Друк

На червень 2017


ЗАСІДАННЯ ЦИКЛОВИХ КОМІСІЙ:


01.06.- засідання циклової комісії природничих дисциплін та охорони праці;

01.06.- засідання циклової комісії ресторанного та побутового обслуговування;

01.06.- засідання циклової комісії виробництва харчової продукції;

15.06.- засідання циклової комісії правових дисциплін;

22.06.- засідання циклової комісії іноземних мов;

23.06.- засідання циклової комісії готельного обслуговування;

23.06.- засідання циклової комісії української мови і літератури, та світової літератури;

27.06.- засідання циклової комісії фізико-математичних дисциплін;

27.06.- засідання циклової комісії туристичного обслуговування;

29.06.- засідання циклової комісії фінансово-облікових дисциплін.


НАВЧАЛЬНО-ОРГАНІЗАЦІЙНІ ЗАХОДИ НА ВІДДІЛЕННЯХ:

06.06.,13.06.,20.06.,27.06.-засідання старостату відділення «Правознавство»;

07.06.,14.06.- засідання старостату відділення «Торгівля, фінанси та комп’ютерні технології»;

12.06.- засідання старостату відділення «Туристичне і готельне обслуговування»;

засідання старостату відділення «Ресторанне господарство»;


ВИХОВНІ ЗАХОДИ:

08.06.,12.06.- проведення конкурсу кращий за професією зі студентами спеціальності «Готельне обслуговування»;

14.06.- конкурс проектів з Всесвітньої історії серед груп 1-го курсу;

16.06.- випуск студентів 2-го курсу спеціальності «Ресторанне обслуговування» заочної форми навчання;

22.06.- урочисті заходи до 40-річчя заснування Київського технікуму готельного господарства (заходи за окремим планом)

23.06.– випуск студентів 3-го курсу спеціальності «Ресторанне обслуговування» денної форми навчання;

27.06.- випуск студентів 3-го курсу спеціальностей «Туристичне обслуговування» та «Готельне обслуговування» заочної форми навчання;

30.06.- випуск студентів 4-го курсу спеціальності «Правознавство» денної форми навчання.МЕТОДИЧНИЙ ВІДДІЛ:


19.06. 23.06.- тиждень педагогічних читань (за окремим планом);

26.06., 27.06.- засідання методичної ради коледжу. Звіти циклових комісій (за окремим графіком);


ЗАХОДИ БІБЛІОТЕКИ:

протягом місяця - постійно-діюча книжкова виставка «Всім серцем любіть Україну свою - і вічні ми будемо з нею!»;

протягом місяця - постійно-діюча книжкова виставка «Реформація - подія, що змінила хід історії» до 500-річчя Реформації;

01.06., протягом дня - експрес-інформація «Сьогодні діти - завтра народ» до Міжнародного дня захисту дітей;

06.06., протягом дня - виставки-панорама «Дивосвіт природи» до Всесвітнього дня охорони навколишнього середовища;

08.06.- зустріч з письменником і журналістом Андрієм Гарасимом;

09.06., протягом дня- книжковий калейдоскоп «Книга збирає друзів» до Міжнародного дня друзів;

26.06.-30.06. - книжкова виставка «Конституція – гарант стабільності і демократії».


ЗАХОДИ ПРАКТИКИ СТУДЕНТІВ:

01.06.–14.06.– навчальна практика у студентів 21-ООН  відділення «РГ»;

01.06.–23.06.– технологічна практики у студентів 31-БО відділення «ТФКТ»;

05.06.–16.06.– навчальна практика у студентів 21-РПЗ відділення «ТФКТ»;

05.06.–16.06.- навчальна практика у студентів 21-ОКСМ відділення «ТФКТ»;

05.06.–16.06.– навчальна практика у студентів 31- ОКСМ відділення «ТФКТ»;

05.06.–09.06.– навчальна практика у студентів 21,22,23-ПВ відділення «ПВ»;

12.06.–16.06.– навчальна практика у студентів 24,25-ПВ відділення «ПВ»;

12.06.–16.06.– технологічна практика у студентів 21-БО відділення «ТФКТ».
Заявка - пропозиція щодо розміщення у 2017 році тимчасово вільних бюджетних коштів, отриманих за надання платних послуг КТГГ на депозитних рахунках в установах банків державного сектору економіки.

Відповідно до вимог частини дев’ятої статті 13 Бюджетного кодексу України, постанови Кабінету Міністрів України від 26 серпня 2015 p. №657 «Про затвердження Порядку розміщення вищими і професійно-технічними навчальним закладами на вкладних (депозитних) рахунках в установах банків державного сектору економіки тимчасово вільних бюджетних коштів, отриманих за надання платних послуг» та пункту 9 частини 3 статті 70 Закону України «Про вищу освіту», згідно рішення педагогічної ради технікуму  протокол від 17 вересня 2015 р. №2 «Про розміщення тимчасово вільних бюджетних коштів на вкладних (депозитних) рахунках в установах банків державного сектору економіки», Київський технікум готельного господарства (далі – технікум) оголошує умови щодо розміщення тимчасово вільних бюджетних коштів, отриманих за надання платних послуг, на вкладних (депозитних) рахунках у 2017 році.

Розміщення тимчасово вільних бюджетних коштів згідно рішення педагогічної ради технікуму, здійснюється в наступних обсягах:

4,5 млн. грн. спеціального фонду за КПКВ 2201150.

Обов’язковими умовами при укладені договору банківського вкладу (депозиту) між технікумом і банком є:

-      у конкурсі можуть брати участь банки, філії (відділення), у яких держава прямо та/або опосередковано володіє 75 чи більше відсотками статутного капіталу та/або голосів;

-      права вкладника на повернення вкладу (депозиту) або його частини на першу вимогу технікуму без сплати банку неустойки;

-      заборони договірного списання банком коштів з вкладного (депозитного) рахунка технікуму;

-      розміщення тимчасово вільних бюджетних коштів на вкладних (депозитних) рахунках лише у межах поточного бюджетного періоду та обов’язкового повернення не пізніше 20 грудня такого періоду на рахунки технікуму, що зазначені у договорі;

-      в разі неповернення чи несвоєчасного повернення коштів із вкладних (депозитних) рахунків на відповідні рахунки технікуму, відкриті в органах Державної казначейської служби, з яких перераховувалися тимчасово вільні бюджетні кошти для розміщення на вкладних (депозитних) рахунках, банк сплачує на користь технікуму пеню в розмірі подвійної облікової ставки НБУ, що діяла в період, за який сплачується пеня, від суми не перерахованого  депозиту та/або нарахованих процентів за кожен день затримки.

В депозитному договорі, банком мають бути враховані і інші вимоги, визначені Порядком розміщення вищими і професійно-технічними навчальним закладами на вкладних (депозитних) рахунках в установах банків державного сектору економіки тимчасово вільних бюджетних коштів, отриманих за надання платних послуг, затвердженим постановою  Кабінету Міністрів України від 26 серпня 2015 p. №657.

Пропозиції подаються до 12-00 год. 27 грудня 2015 р. за адресою: 02192 м. Київ, вул. Жмаченка, 26.

Контактний телефон (044)-549-17-48


22.12.2016


 До уваги випускників-молодших спеціалістів та загальноосвітніх шкіл!

Відповідно до наказу МОН № 95-л від 15.05.2017 року Київський державний коледж туризму отримав право здійснювати підготовку бакалаврів та починає набір на освітній рівень «бакалавр» за спеціальністю 241 «Готельно-ресторанна справа», галузь знань - 24 сфера обслуговування.

Телефон приймальної комісії: 228-95-46


До відома абітурієнтів!

Продовжується набір на підготовчі курси з:

-         української мови

-         географії

-         математики

-         історії України

Київський державний коледж туризму та готельного господарства заключив угоду про паралельне навчання з Університетом економіки в Бидгощі (Польща)...

vstup