Вибір мови Student's territory Кодекс честі та поведінки студентів
КОДЕКС ЧЕСТІ ТА ПОВЕДІНКИ СТУДЕНТІВ

Шановні батьки та студенти!
 

З вересня 2016 року в Київському технікумі готельного господарства діє Кодекс честі та поведінки студентів.

Даний Кодекс було розроблено з метою покращення дисципліни серед студентів, виховання у молоді загальнолюдських моральних цінностей та поваги до навчального процесу, викладачів та студентів.


Студент пам’ятай про свої права та обов’язки!

КОДЕКС ЧЕСТІ ТА ПОВЕДІНКИ СТУДЕНТІВ

КИЇВСЬКОГО ТЕХНІКУМУ ГОТЕЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА


Київський технікум готельного господарства – державний вищий навчальний заклад суворо дотримується усіх вимог законодавства, стандартів і правил та очікує від своїх студентів відповідної поваги і дотримання правових норм. Даний кодекс є додатком до  договору про навчання укладеного між студентом та технікумом, та є його невід’ємною частиною.


В процесі навчання та при проживанні в гуртожитку студенти технікуму, перебуваючи на території навчального закладу повинні суворо дотримуватись вимог законодавства, Статуту технікуму, правил внутрішнього розпорядку технікуму, підтримувати високу репутацію технікуму, навчатися старанно і чесно, виконувати вимоги освітньої програми з метою здобуття високоякісної освіти і навичок, виконувати вимоги з охорони праці, техніки безпеки, дотримуватись принципів загальнолюдських цінностей і моралі, поважати людську гідність викладачів та всіх працівників навчального закладу, дбайливо і бережливо ставитися до аудиторного обладнання, приладів, книжкового фонду, іншого майна, яке належить технікуму, не провокувати конфлікти та не вирішувати їх за допомогою фізичної сили,  не з’являтися на території технікуму в стані алкогольного, наркотичного, чи токсичного  сп’яніння,  не палити та не розпивати алкогольні напої на території та в приміщеннях навчального закладу, не приносити на територію навчального закладу зброю, газові балончики та інші речі, що можуть зашкодити здоров’ю та життю оточуючих, не вживати нецензурну лексику, враховуючи зазначені положення,-


Я,__________________________________________________________________________________

(П.І.Б.)


студент (-ка) Київського технікуму готельного господарства, зобов’язуюсь підтримувати імідж навчального закладу, не порушувати правила внутрішнього трудового розпорядку, виконувати вимоги навчального плану, не пропускати заняття без поважної причини, з повагою ставитися до товаришів, працівників та викладачів технікуму,  дотримуватись принципів загальнолюдських цінностей і моралі.


Даю згоду та чітко розумію, що у разі порушення мною зазначених норм своєю поведінкою, що створюватимуть незручності або негативно впливатимуть на інших учасників освітнього процесу, Адміністрація технікуму спільно з органами студентського самоврядування вживатимуть відповідних заходів впливу аж до виключення мене зі складу студентів технікуму.


Також, повідомлений (-а) про те, що відповідно до Положення про організацію освітнього процесу в Київському технікумі готельного господарства, за результатам рубіжного контролю я можу бути відрахований (-а) з технікуму за систематичні пропуски занять без поважної причини та не виконання вимог навчального плану до початку екзаменаційної сесії.


____________________                                                                                                       _______________________

         (Дата)                                                                                                                                                  (П.І.Б. та підпис)Затверджено педагогічною радою

протокол № 3 від  22.09.2016 р.


 

Рейтинговий список студентів зима
2017 / 2018 н.р.

До відома батьків та студентів!

У зв'язку з тим, що з 01.01.2018 року змінюються банківські реквізити коледжу, просимо Вас сплатити кошти за навчання та гуртожиток до 31.12.2017 року.

З 01.01.2018 року просимо Вас не здійснювати дані платежі, поки не з'явиться оголошення з новими реквізитами.

Дистанційне навчання


Київський державний коледж туризму та готельного господарства запрошує 
8-го лютого о 16.00 на День відкритих дверей!
(актова зала коледжу)
Консультації та запис на підготовчі курси до вступу в коледж
каб. 101 та за тел.
228-95-46, 543-13-03


ОГОЛОШЕННЯ!!!

Проходження атестації в Київському державному коледжі туризму та готельного господарства для визнання здобутих кваліфікацій, результатів навчання та періодів навчання в системі вищої освіти, здобутих на тимчасово окупованій території України після 20 лютого 2014 року. Детальніше...